Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

”Det är utsläppen som ska minska – inte flygtransporterna!”

By 23 maj, 2019oktober 4th, 2019No Comments

Debattartikel i Östersunds-posten / 15 maj 2019

Häromveckan meddelade flygbolaget Bra att de drar ner på personal och avgångar i hela Sverige, på grund av minskad efterfrågan och kraftiga kostnadsökningar genom flygskatt och stigande priser på flygbränsle.

Tillsammans med många andra varnade vi för effekterna av flygskatten och hur det skulle påverka näringslivet i norra Sverige, ett näringsliv som till stor del består av en exportgenererande industri samt en växande besöksnäring.

Avstånden till kunder och leverantörer och ofta även ägare är långa och det finns risk för förlorade investeringar eller i västa fall neddragningar och verksamhetsflytt om norra Sverige uppfattas som otillgängligt.

Flyget är kontroversiellt. Det pekas ut som den värsta miljöboven, som man gärna skyller det mesta av klimatförändringarna på och politiker från olika läger använder det som slagträ i debatterna.

Vi förstår självklart att flyget, precis som alla andra transportslag behöver bli mer miljövänligt, mer bränsleeffektivt och minska sina utsläpp för att vi ska klara de klimatmål som är uppsatta. Men det gäller alla transportslag!

Flyget har en viktig fördel jämfört med alla andra transportslag. Infrastrukturen är redan utbyggd, den påverkar inte naturen som när man bryter genom landskap vid bygget av ny järnväg eller väg.

"Flyget har en viktig fördel jämfört med andra transportslag!"

Flygets totala utsläpp, inrikes och utrikes, motsvarar utsläppen från personbilstransporterna, men av detta utgör utrikes resor 93 procent och inrikes resor 7 procent. Bara för att sätta saker i relation så står flyget för 1 procent av CO2-utsläppen i Jämtlands län medan snöskotrar och fyrhjulingar står för 5 procent.

Oavsett partifärg har man de senaste mandatperioderna påfört pålagor och kostnader på transporter utan att riktigt tänka sig för, och utan att utreda vad effekten blir. Många gånger har detta haft en större negativ påverkan på norra Sverige på grund av att det ofta inte finns några alternativ.

Idag pekas två åtgärder ut som de viktigaste för att minska flygets klimatpåverkan. Den första är bränsleeffektivisering, som både flygbolagen och flygplanstillverkare jobbar hårt med. Den andra är övergången till biobränslen.

Här vill vi se att regeringen gör allvar och skyndar på produktionen av biobränslen som inte bara minskar flygets klimatpåverkan utan påverkan från hela transportsektorn. 

Istället för hastighetssänkningar på vägar, dyrare bränslen, flygskatter, kilometerskatter som bidrar till att Sverige AB tappar i konkurrenskraft, vill vi hellre se rejäla investeringar i ökad biodrivmedelsproduktion samt i väg och järnväg. Dessutom bör det stora överskottet som Swedavia genererar investeras även i de regionala flygplatserna, vilket bidrar till tillväxt och utveckling i hela Sverige.

Vi kommer även i fortsättningen att vara beroende av snabba och effektiva kommunikationer och idag är flyget det överlägset snabbaste. Vill vi hålla ihop Sverige, då måste politiken göra det möjligt för hela landet att utvecklas.

 

Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Maria Åberg, Regionchef Jämtland/Härjedalen, Handelskammaren Mittsverige

Anders Eriksson, Regionchef Örnsköldsvik, Handelskammaren Mittsverige

Läs hela artikeln här!