Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Debatt: Omedelbara åtgärder krävs för att rädda regional- och inrikesflyget

By 23 mars, 2020No Comments

Debattartikel i Östersunds Posten / 20 mars 2020

Flyget står inför sin största kris någonsin. Länder och regioner stänger sina gränser och vi slutar resa nästan helt. För flygbranschen innebär detta självklart en ekonomisk katastrof och utan snabba åtgärder kommer Sverige snart stå utan regionala flygförbindelser.

Prognoser från Europa pekar på att flygbolagskonkurserna kommer att komma i april och maj. Då kommer det märkas vilka länders stödåtgärder som har hjälpt.

Mobilitetskrisen slår obarmhärtigt mot regional- och inrikesflyget och därför förbereder nu många regeringar direkt stöd till flyget. Utan snabba åtgärder kommer Sverige snart stå utan regionala flygförbindelser.

Coronaviruset påverkar hela samhället och kortsluter en redan ohållbar flygpolitik. Städer runt om i Sverige är beroende av flyget för samhällsservice, näringsliv och tillgänglighet. Men statens ansvar är begränsat. En bransch med redan små marginaler står därför utan skyddsnät. Flygbolagen och flygplatserna måste ha hjälp av våra nationella beslutsfattare. Och det måste ske nu.

Svenska flygindustrin strävar efter fossilfrihet och har tagit fram en färdplan som man följer och i vissa delar överträffar. Men ofta möts det ambitiösa hållbarhetsarbetet med nya pålagor i stället för uppmuntran. Läget är därför mycket bekymmersamt och coronakrisen inskärper allvaret i situationen. Våra flygbolag och regionala flygplatser hotas av total nedläggning om inget görs.

Regeringens snabba besked om kreditgarantier på 5 miljarder kronor är ett mycket välkommet stöd för större flygbolag med internationell exponering. Men för regional- och inrikesflyget som ofta bedrivs av mindre företag är risken mycket stor för total utslagning. Inga åtgärder i regeringens olika krispaket sänker kostnaderna i tillräcklig omfattning för att kunna övervintra krisen genom skuldsättning. Likviditetskrisen till följd av kraftigt minskat resande är ett obehagligt faktum.

Både flygplatser och flygbolag, ja hela näringskedjan, anstränger sig för att anpassa sig till den nedsatta efterfrågan och försöker på så sätt skydda stora ekonomiska värden, arbetstillfällen och själva tillgängligheten i Sverige. Vi räknar självklart med att även politiken gör sitt yttersta. Ingen står immun mot detta.

Mer måste till, och det måste ske snabbt. Flyget behöver kort- och långsiktiga åtgärder för att klara av krisen och kunna återhämta sig därefter. Regeringen bör därför snarast möjligt lämna besked om hur vi säkerställer att hela Sverige ska ha fungerande flygförbindelser när vi är genom den akuta krisen.

Viktiga frågor för våra beslutsfattare att ta med sig är hur vi med några direkta åtgärder och beslut kan förbättra förutsättningarna för flyget. Regeringen måste omgående säkerställa att enskilda flygbolag inte försätts i konkurs. Men det krävs också sänkta kostnader för flyget genom nedsatta skatter och avgifter. För att garantera fungerande flyg i hela landet krävs även driftsstöd till samhällskritiska inrikeslinjer.

Det krävs också ett större nationellt ansvar för landets icke statliga flygplatser. Dessa flygplatser som ägs oftast av kommuner och regioner kommer att drabbas mycket hårt av krisen och minskade intäkter. Utan dessa flygplatser hotas nu ambulansflygningar och viktigt stöd till samhället.

I detta läget är det också viktigt att lita på lokalkännedomen och ge regioner och kommuner rätt att upphandla egen flygtrafik för att säkra tillgänglighet och regional konkurrenskraft.

Med rätt åtgärder kan vi säkra tillgänglighet i hela landet. Sverige behöver ett hållbart flyg med goda villkor för de anställda. Men nu är det bråttom. Besked måste komma i närtid. Nästa vecka kan det vara för sent.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Peter Larsson, vd Sveriges Regionala Flygplatser

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet

Andreas Lind, vd Swedish Lapland Visitors Board

Anders Hjalmarsson, vd Västerbottens Handelskammare

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Stephan Müchler, vd Sydsvenska Handelskammaren

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande Oskarshamn

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande Karlstad

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö

Nils-Olof Lindfors (C), Regionråd Norrbotten

Pär Jönsson (M), kommunalråd Östersund

Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande Trollhättan

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Länk till artikeln!