Från klockan 10:00 den 14 juni är kontoret i Sundsvall stängt för dokumenthantering, på grund av sommaraktivitet. Vi öppnar återigen den 16 juni. Digitala dokument hanteras som vanligt.

Vid brådskande ärenden vänligen kontakta:

Oliver Dogo, vd:

070-318 69 11