Månadens medlemsföretag – Sunds Fibertech

– Vi är ett företag som både är ungt och i ett tillväxtskede, så ett bra nätverk med nyckelkompetenser är ett måste. Där bidrar Handelskammaren inom sin expertis.

Debattartikel publicerad i Dagens Industri 9 mars – Det krävs högre anslag och snabbare beslut om ny infrastruktur.

De politiska finansieringssystemen måste förändras för att klara de investeringar som landet behöver. Sveriges Handelskamrar från norr till söder efterfrågar ett helhetstänk.

Sjöfartsverkets avgiftshöjningar skjuts framåt

Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att inte höja farleds- och lotsavgifter som planerat den första maj. Anledningen är den rådande situationen med ett osäkert läge gällande Coronapandemin.

Remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Trafikverket måste få en större budgetram för att möjliggöra en offensiv transportplan för nyinvesteringar och samtidigt fortsätta ha fokus på drift & underhåll av befintlig infrastruktur.

Debattartikel: Rädda satsningar på viktig infrastruktur

Flera planerade satsningar på vägar och järnvägar ser ut att möta en osäker framtid. Men att stoppa planerade satsningar på nödvändig infrastruktur skulle vara att dra undan mattan för stora...

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Årsmöte 2021

Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du självklart viktig för oss och vår verksamhet. Vi kommer därför att  bjuda in dig till att delta på vårt digitala årsmöte den 18...

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.