Nu förbättras flygavgångarna mellan Höga Kusten Airport och Arlanda!

Nu kommer en uppdaterad tidtabell med förbättrade avgångstider från Höga Kusten Airport till Arlanda.

Debattartikel: Yrkesutbildning får aldrig bli ett andrahandsval eller en stängd dörr för vidare studier

Debattartikel i ST: Yrkesutbildning får aldrig bli ett andrahandsval eller en stängd dörr för vidare studier

Från Storlien i väst till Kälarne i öst – det sker företagsinvesteringar i regionens alla hörn!

Det genomförs flertalet stora företagsinvesteringar i Jämtland/Härjedalen. Läs mer och se vad som händer i regionen!

Trafikverket utreder en tidigareläggning av infrastrukturprojekt i norra Sverige!

Trafikverket har fått ett uppdrag att utreda en möjlig tidigareläggning av redan beslutade infrastrukturprojekt i norra Sverige. Särskilt pekades det ut Norrbottniabanan och Malmbanan.

Anmälan till Employer Branding for lunch i Sundsvall och Jämtland/Härjedalen har nu stängt!

Nu har vi återigen fyllt platserna i vårat utvecklingsprogram Employer Branding for lunch i Sundsvall och Jämtland/Härjedalen. Det finns några platser kvar i Örnsköldsvik!

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.