Månadens medlemsföretag – HumanResurs

“Det som också intresserade mig var Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning och att genom Arbetsmarknadskunskap attrahera ungdomar att söka sig till vårdsektorn”.

Arbetsgivare och anställdas attityder i en ny tid

The Remote Lab har i samarbete med oss på Handelskammaren Mittsverige genomfört en intressant studie kring hur Coronapandemin påverkat arbetsgivare och anställdas attityder och arbetssätt. Ta del av resultatet här!

Flyg mellan Örnsköldsvik & Arlanda sex dagar i veckan!

Amapola fortsätter att flyga mellan Örnsköldsvik och Arlanda, men nu med en betydligt bättre tidtabell.

Hur står det till med näringslivet i Mittsverige?

Vi kan i svaren från den senaste företagsenkäten i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen tydligt se en förbättring på flera områden jämfört med våren 2020 som tyder på att företagen känner en högre stabilitet än för några månader sedan.

Månadens medlemsföretag – GDM

“Handels­kam­maren Mittsverige är engagerade i viktiga frågor som kompetens­försörjning, vilket vi såklart vill stötta”.

Digital utbildning i internationella avtal

I denna digitala utbildning får du nyttiga affärsjuridiska tips av en erfaren affärsjurist som filtrerar
bort onödigt ”juristsnack” och fokuserar på det som är viktigt. Du lär dig bland annat om farliga avtalsvillkor och
hur du positionerar dig för att maximera dina utlandsaffärer.

VD-nätverket

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas ett antal gånger under året. I nätverket, som leds av samtalsledaren Billy Nordin, inspireras du av föreläsare inom valda ämnesområden och får möjlighet att lyfta egna case ur verksamheten. Träffen fokuserar på egna case ifrån deltagarna.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. Träffens tema är:
Ett ledarskap som skapar medarbetarengagemang.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. Träffens tema är: Modiga ledare får hållbara medarbetare.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.