Månadens medlemsföretag – Höga Kusten Destinationsutveckling

Våra strategiområden innehåller allt från att lyfta attraktionskraften. Stärka systemet, alltid välja hellre hållbart, turistanpassa tillgängligheten till att lyfta kommunikationen. Både till våra besökare – men också till de boende här i Höga kusten som är våra viktigaste ambassadörer.

Remissyttrande över Skogsutredningens betänkande

Handelskammaren Mittsverige anser inte att utredningen lever upp till utredningsdirektivet i fråga om stärkt äganderätt och växande bioekonomi. Myndighetsdefinierad naturvård föreslås öka kraftigt i omfattning, vilket i många fall motverkar ambitionerna om en stärkt äganderätt.

Handelskammaren mittsveriges förstudie av laddinfrastruktur beviljad

Handelskammaren Mittsverige har nyligen fått en förstudie beviljad av Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. Målet med förstudien och kartläggningen är att visa vilka behov och förutsättningar som finns för att transporter med tunga fordon kan ställa om till mer klimatsmarta alternativ. Förstudien kommer att vara en del av underlaget för Region Västernorrland att gå vidare med i ansökan till Energimyndigheten.

Vi söker en projektkoordinator/kommunikatör till Arbetsmarknadskunskap, Örnsköldsvik

Vi gör skillnad på riktigt! Vi träffar ungdomar, ansikte mot ansikte, och snackar om framtidens jobb och hur de ska ta sig dit. Låter det intressant? Ansök redan idag!

800 miljarder i nya planen men inga öronmärkta pengar till satsningar i norra Sverige

Handelskammaren Mittsverige anser att den presenterade planen inte tillgodoser behoven fullt ut men att vi nu i alla fall är på väg i rätt riktning.

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Logistikdag Mitt 2021

Den 11 november är det dags igen! Logistikdag Mitt arrangeras denna gång i Sundsvall. Mer info om programmet och talarna kommer löpande under våren 2021.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.