Remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Trafikverket måste få en större budgetram för att möjliggöra en offensiv transportplan för nyinvesteringar och samtidigt fortsätta ha fokus på drift & underhåll av befintlig infrastruktur.

Debattartikel: Rädda satsningar på viktig infrastruktur

Flera planerade satsningar på vägar och järnvägar ser ut att möta en osäker framtid. Men att stoppa planerade satsningar på nödvändig infrastruktur skulle vara att dra undan mattan för stora...

Månadens medlemsföretag – HumanResurs

“Det som också intresserade mig var Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning och att genom Arbetsmarknadskunskap attrahera ungdomar att söka sig till vårdsektorn”.

Arbetsgivare och anställdas attityder i en ny tid

The Remote Lab har i samarbete med oss på Handelskammaren Mittsverige genomfört en intressant studie kring hur Coronapandemin påverkat arbetsgivare och anställdas attityder och arbetssätt. Ta del av resultatet här!

Flyg mellan Örnsköldsvik & Arlanda sex dagar i veckan!

Amapola fortsätter att flyga mellan Örnsköldsvik och Arlanda, men nu med en betydligt bättre tidtabell.

Coachutbildning med Stig Wiklund

Vi ser behovet av att stärka ledare och jobba mer med det coachande förhållningssättet för att öka konkurrenskraften i vår region. Med duktiga ledare skapar vi attraktiva arbetsplatser! Därför arrangerar vi tillsammans med Stig Wiklund en coachutbildning för ledare och chefer.

Framtidens ledarskap

Framtidens ledare behöver navigera i allt mer föränderliga nätverk av organisationer, talanger och resurser och fatta snabba strategiska beslut. Utbildningen Framtidens ledarskap fokuserar på det moderna ledarskapet med fokus på relationer, innovation och globaliseringens påverkan på ledarskapet.

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Årsmöte 2021

Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du självklart viktig för oss och vår verksamhet. Vi kommer därför att  bjuda in dig till att delta på vårt digitala årsmöte den 18...

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.