Nu söker vi en Projektkoordinator till Arbetsmarknadskunskap i Sundsvall!

Föreställ dig att du kliver in i ett klassrum fyllt med ungdomar där du har i uppgift att väcka deras intresse och engagemang, under 60 minuter. Du gör det med hjälp av din energi och sköna personlighet, och tillsammans med din kunskap om arbetsmarknaden motiverar du dem att engagera sig i sin framtid.

Insändare: Handelskammaren: Staten måste ta sitt ansvar för att utveckla Botniabanan

Med stor tillfredställelse kan vi se att utvecklingen av regionaltågresor på Botniabanan motsvarat förväntningarna. Vad gäller godstransporter krävs dock framåt att staten tar på sig ansvaret för att göra det möjligt att flytta mer gods till järnvägen.

Månadens medlemsföretag – Lilium

“Det är en självklarhet för oss att aktivt stödja en organisation som Handels­kam­maren som arbetar för utveckling av handel och lokalt närings­liv.”

Nominera till priset Årets Studentfavorit!

I år delas för första gången priset “Årets Studentfavorit” ut på Sundsvall Business Awards och Guldgalan. Priset hyllar en arbetsgivare som spelat en viktig roll för studenter under studietiden.

Anmäl dig till Employer Branding programmet i Örnsköldsvik!

Nu öppnar anmälan till Employer Branding for lunch i Örnsköldsvik! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och får konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke.

VD – nätverket

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas ett antal gånger under året. I nätverket, som leds av samtalsledaren Billy Nordin, inspireras du av föreläsare inom valda ämnesområden och får möjlighet att lyfta egna case ur verksamheten. Träffens tema är: Om tal och att agera i skarpt läge.

Coachutbildning med Stig Wiklund

Vi ser behovet av att stärka ledare och jobba mer med det coachande förhållningssättet för att öka konkurrenskraften i vår region. Med duktiga ledare skapar vi attraktiva arbetsplatser! Därför arrangerar vi tillsammans med Stig Wiklund en coachutbildning för ledare och chefer.

Checkpoint Young

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap. Träffens tema är: Arbetskultur.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. Träffens tema är: Företagsvärderingar och vikten av synlig kommunikation.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.