Månadens medlemsföretag – Biometria

“Genom det nätverk som Handelskammaren erbjuder kan vi knyta nya kontakter och verka för att vi företag i regionen hjälps åt med att skapa möjligheter för att attrahera kompetenta medarbetare och deras familjer till region Mittsverige.”

Stor besvikelse över nationella transportplanen – avsaknad på investeringar i Mittsverige!

Trafikverket presenterade på tisdagen ett förslag på vilka infrastrukturinvesteringar som ska genomföras under kommande tolvårsperioden. Handelskammaren Mittsverige representerar regionens näringsliv i infrastrukturfrågorna och vi oroas över avsaknaden på investeringar som krävs för regionens och näringslivets framtida utveckling.

Västernorrland behöver flyget – ha is i magen, politiker

Om staten skulle ta ett tydligare ansvar för de regionala flygplatserna som vårt grannland Norge gör skulle inte de redan ansträngda kommunala budgetarna behöva bära kostnaden alls.

Månadens medlemsföretag – Absolicon

Absolicon tillverkar världens bästa koncentrerande solfångare. Av Handelskammaren Mittsverige får de hjälp med bland annat tullärenden.

“Jag tvingades inse att flyget behövs i Ö-vik”

En nedläggnings av Örnsköldsviks flygplats skulle innebära cirka 1 700 jobb som förloras och 215 miljoner kronor mindre per år i skatteintäkter.

VD-nätverket

I VD-nätverket samlas en grupp ledare för att utbyta erfarenheter, diskutera relevanta case och få ny kunskap av externa föreläsare.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.