Debattartikel: Näringslivsparlamentet: Samverkan för positiv utveckling av länet

Vi är helt övertygade om att vi under Näringslivsparlamentet kommer fram till flertalet frågor som vi tillsammans och i riktig samverkan kan jobba med och driva för att göra skillnad och skapa ännu bättre förutsättningar för länets näringsliv.

DN Debatt: ”Lärlingssystem nyckeln för att fylla yrkesgymnasierna”

Svenska handelskamrar: Behovet av svetsare, operatörer och underhållstekniker är närmast omättligt. Samtidigt läggs utbildningar till dessa yrken ned för att för få söker dem.

Debattartikel: Satsa på lärlingsanställning i gymnasiet!

Behovet av utbildade personer som gått ett gymnasialt yrkesprogram är idag stort. Samtidigt gapar stolar i programmen tomma på grund av få sökande.

Nyckeln till framtidens arbetskraft!

Inom ramen för projektet Framtidsvalet i Jämtland/Härjedalen har vi tagit fram en rapport som visar vad Generation Z söker hos framtida arbetsgivare, var de vill arbeta och hur man attraherar dem. Läs den här!

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är idag avgörande för att locka rätt kompetens!

Relationen mellan näringslivet och den framtida arbetskraften måste bli bättre. På så sätt kan företagen enklare skapa attraktiva arbetsgivarvarumärken som lockar rätt kompetens!

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.

Vill du ta del av våra utskick?

Det händer mycket i vår verksamhet och det finns alltid något aktuellt för dig att ta del av. Signa upp dig för att få vårt nyhetsbrev och inbjudningar till kommande aktiviteter och evenemang!