Läs mer om medlemskap »
Skip to main content

Nyhetsbrev mars

Ny månad och nytt nyhetsbrev! Denna gång kan du bland annat läsa om flygkommunikationerna och den presenterade flygutredningen, insatser för kompetensförsörjning och om internationella affärer med fokus på Nederländerna!

Månadens medlemsföretag – Kinab

”Vi är stolta över vår norrländska själ och strävar efter att hantera alla våra uppdrag med omsorg, noggrannhet och riktigt bra service.”

Debattartikel: Låt fler ungdomar jobba som lärlingar

Behovet av svetsare, operatörer och underhållstekniker är i det närmaste omättligt. Samtidigt ser vi ett fortsatt sviktande intresse från länets ungdomar att söka till gymnasiala yrkesprogram.

Nyhetsbrev: Fokus infrastruktur

Nytt för i år: Nyhetsbrev med fokus infrastruktur! Läs mer för att ta del av aktuella aktiviteter kring infrastruktur som vi just nu jobbar med, samt information om flyget i Mittsverige.

Längre fordon (max 34,5m)

Trafikverket ska analysera transportbehov och identifiera vägsträckor i anslutning till det statliga vägnät som pekats ut för lastbilar upp till 34,5 meter där det är mest prioriterat att möjliggöra för transporter med långa lastbilar. Här kan du läsa fakta om uppdraget från regeringen vid införande i Sverige.

Näringslivsfrukost

Näringslivsfrukost är ett koncept där vi lyfter positiva saker som händer i kommunen och länet – samt där du som deltagare får möjlighet att nätverka och lyssna till spännande gästtalare!

Fredagsfokus

Fredagsfokus är den gång i månaden då vi tillsammans med House Be bjuder in till frukost, nätverkande och inspiration från intressanta föreläsare. Välkommen!

Näringslivsfrukost

Näringslivsfrukost är ett koncept där vi lyfter positiva saker som händer i kommunen och länet – samt där du som deltagare får möjlighet att nätverka och lyssna till spännande gästtalare!

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.

Vill du ta del av våra utskick?

Det händer mycket i vår verksamhet och det finns alltid något aktuellt för dig att ta del av. Signa upp dig för att få vårt nyhetsbrev och inbjudningar till kommande aktiviteter och evenemang!