Månadens medlemsföretag – Swedavia

“De aktiviteter och det arbete som görs inom ramen för Handels­kam­maren tillför ett värde för oss och det ger oss en chans att vara med och bidra i olika sammanhang”.

Nu blir ATA-carneter digitala!

Från och med den 4 oktober kan ATA-carneter endast ansökas om digitalt via: www.eata.se

Rapport – Laddinfrastrukturen är ett måste för vår framtid

Denna rapport ska ge ett underlag för hur tank- och laddningsinfrastrukturen skall se ut inom länet och ses som ett stöd till omställning av transporter inom länet.

Ljusning i handelsbranschen – start för sju utbildningar

Efter flera lyckade utbildningar med fokus på att lyckas digitalt våren 2021 lanserar nu Handelskraft utbildningar som ska stärka den fysiska butiken och ledarskapet.

Månadens medlemsföretag – Ovinge Ingenjörsbyrå

– Medarbetaren är vårt absolut största värde och trivs dom så utför de ett bra uppdrag.

VD-nätverket

I VD-nätverket samlas en grupp ledare för att utbyta erfarenheter, diskutera relevanta case och få ny kunskap av externa föreläsare.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.