Skip to main content
NyheterStartsida

Så agerar Handelskammaren Mittsverige för att stötta företag i Coronakrisen!

By 31 mars, 2020No Comments

Så agerar Handelskammaren Mittsverige för att stötta företag i Coronakrisen!

Den pågående utvecklingen av Coronaviruset (Covid-19) gör att samtliga samhällsaktörer på något sätt måste agera. I Västernorrland och Jämtland/Härjedalen finns en stor exportindustri som nu påverkas hårt, dels av Coronavirusets utbrott i Kina och dels av att det nu tagit sig ut i världen och även nått Sverige. Vi på Handelskammaren Mittsverige arbetar aktivt för att underlätta för företagen i denna svåra tid.

Håll dig uppdaterad!

Som företag är det viktigt att du håller dig uppdaterad om händelseutvecklingen. Vi rekommenderar våra medlemsföretag att följa nedan hemsidor med den senaste informationen om Coronaviruset.

Vi rekommenderar också företag att se över sitt beredskapsläge. Detta gäller framförallt importerande och exporterande företag, som behöver ha en plan för hur de kan agera vid en oförutsedd händelse, till exempel om transporter till eller från en specifik marknad blir kraftigt begränsad. Se också till att säkra upp dina avtal med en klausul som skyddar mot oväntade händelser.

Handelskamrarna i möte med Handelsministern

I fredags deltog vår VD Oliver Dogo i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska näringslivet. Inför detta skickades en enkät ut till medlemsföretagen som bland annat visar att en stor majoritet av företagen ser att affärerna påverkas negativt av den nuvarande situationen.

Inför mötet med Handelsministern lämnade vi inspel som kan sammanfattas i följande delar:

Besöksnäringen lider!

Insatser behövs för att underlätta möjligheten att kunna boka om event till senare i under året.

Riksbankens 500 miljarder är viktiga!

De 500 miljarder som Riksbanken tryckt ut i systemet är viktiga att de kommer ut via bland annat bankerna. Regeringen måste ta ansvar för att detta ska fundera smidigt!

Risk om skolorna stänger

Företagen ser en stor risk om skolorna stänger vilket medför att en stor del av personalen inte skulle kunna komma till sina arbetsplatser.

Läs mer om mötet med Handelsministern här!

Så påverkas företagen i vår region!

Inför mötet med Handelsministern skickade vi ut en enkät till våra medlemsföretag för att se hur utveckligen av Coronaviruset påverkar deras organisationer. Resultaten visade att företagen påverkas hårt av det osäkra läget.

47,2% har en exportandel av omsättningen som är 65% eller högre

53% ser en risk att inom 3 månader behöva minska sin kostnadsbas.

31,5% har verksamhet i riskområden enligt UD

69% ser att affärerna har påverkats negativt av situationen

43,2% anser att Corona på sikt kommer att ha stor påverkan på verksamheten

Länk till hela enkäten!

En ny enkät samordnad av UD kommer att gå ut under vecka 12 via Sveriges 11 Handelskamrar.

Helpline där besvarar vi företagens frågor!

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset och dess effekter på näringslivet vill vi aktörer inom Team Mid Sweden ge möjlighet för företag att få svar på vissa frågor och funderingar.

Vi har återkommande Helplines för företag via videomöten där vi på Handelskammaren Mittsverige tillsammans med ALMI, Bizmaker, Region Jämtland Härjedalen och EKN finns tillgängliga för att svara på frågor från företag. Vi tar också tar emot input på åtgärder som vi kan förmedla vidare till beslutsfattare på olika nivåer.

Håll utkik i vår kalender för att veta när nästa Helpline är!

Hantera exportdokumenten digitalt!

Just nu för vi dialog med våra medlemmar/kunder och uppmanar till att hantera exportdokument digitalt via vår digitala plattform Esscert. Detta för att kunna säkra upp att vi kan leverera exportdokument även vid tuffare karantän.

Om ditt företag exporterar och hanterar exportdokument via oss men inte använder Esscert rekommenderar vi att ni kontaktar oss omgående.

Mail: info@midchamber.se

Telefon: 060 – 17 18 80

Läs mer om Esscert här!

Vad gör vi mer?

I övrigt har vi fortsatt dialog med bland annat besöksnäringen tillsammans med fler aktörer likt Jämtland/Härjedalen Turism, Höga Kusten Destination och Destination Sundsvall. Vi ser också över behovet av att samla andra branscher för att diskutera gemensamma förutsättningar.

Gällande vår egen organisation så har vi skjutit upp nästan samtliga av kommande månadernas event och utbildningar. Vi följer hela tiden utvecklingen och är just nu restriktiva gällande externa möten. Vi har också ställt in Teknikbussar och lektioner i Arbetsmarknadskunskap de kommande två veckorna. Vår personal uppmanas stanna hemma vid förkylningssymptom och ges också möjlighet att arbeta hemifrån för att bidra till att minska smittspridningen.