Skip to main content
NyheterStartsida

Handelskammaren i möte med Handelsministern

By 13 mars, 2020No Comments

På fredagen deltog Handelskammaren Mittsveriges VD Oliver Dogo i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska näringslivet. Inför detta skickades en enkät ut till  medlemsföretagen som bland annat visar att en stor majoritet av företagen ser att affärerna påverkas negativt av den nuvarande situationen.

– Vi har idag haft ett bra möte med Handelsministern där hon ville höra från oss om vilka effekter vi ser på våra medlemsföretag, säger Oliver Dogo.

Handelsminister informerade om hur hon följer utvecklingen. Hon delade Handelskamrarnas bild om att största oron just nu är för små och medelstora företag som kommer få stora likviditetsproblem och en bransch som sticker ut är besöksnäringen.

Ministern lyfte också fram skillnaden mot finanskrisen, där fanns inte tillräckligt med pengar i det finansiella systemet. Nu finns det och Riksbanken skjuter till 500 miljarder. Handelskamrarna lyfte fram att det viktiga nu är att se till att de här pengarna kommer till nytta på rätt ställe.

Handelsministern sa också att hon vill fortsätta dialogen med Handelskamrarna och lyfte vikten av att få rätt information om situationen. Handelskammaren Mittsverige kommer därför att skicka ut en uppdaterad enkät inom kort för att se hur läget utvecklas i regionen. Enkäten kommer också att synkroniseras mellan kamrarna så att jämförelser kan göras över hela Sverige.

Inför mötet skickade Handelskammaren Mittsverige ut en enkät som besvarades av 95 medlemsföretag. Av de svarande var 59% exporterande företag och 55% är importerande. 31% av de svarande företagen har verksamhet i de av UD utpekade riskområden.

69 % av de som svarade säger att de har påverkats av den nuvarande situationen. Det kan handla om till exempel påverkan på råvaru- och insatsvarutillgången eller priserna, men också efterfrågan på produkterna. Det finns också en ökande brist på containrar när en stor del av containrarna fastnar i Kina, det kan påverka alla exporterande företag. Inställda möten kan ha en stor effekt, till exempel när kundkontakter uteblir. Dock finns nu indikationer på att situationen mot Kina nu börjar att lätta. Däremot börjar det märkas problem med leveranser till Italien. 

Vilka krav ställde ni på Handelsministern från era medlemsföretag? 

– Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det här, med nuvarande situation, inte är en tid att ställa krav, det här är en tid att hjälpas åt. Dock är det viktigt att Regeringen nu sätter in kraftfulla åtgärder, till exempel när det handlar om likviditetsproblematik för små och medelstora företag, vilket Handelsministern var mycket lyhörd inför.

Det är till och med så att 80% av de svarande företagen uppfattar informationen från svenska myndigheter som bra eller mycket bra.

Vilka åtgärder tar ni på Handelskammaren?

– Vi följer myndigheternas rekommendationer och säkerställer att de vi har möten med gör detsamma. Vi har också flyttat fram vissa av våra större event med respekt för att våra företag behöver fokusera på sin egen verksamhet just nu och förstås meddelat alla medverkande. Vi har också påkallat ett möte i början av kommande veckan med besöksnäringens representanter i Västernorrlands- och Jämtlands län för att få inspel och förslag på åtgärdar som vi kan spela in till Handelsministern och regeringen.

Faktaruta:

47,2% har en exportandel av omsättningen som är 65% eller högre

53% ser en risk att inom 3 månader behöva minska sin kostnadsbas.

31,5 % har verksamhet i riskområden enligt UD

69% ser att affärerna har påverkats negativt av den nuvarande situationen

43,2% anser att Corona på lång sikt kommer att ha stor påverkan på deras verksamhet