Handelskammaren Mittsveriges remissvar med yttranden till den regionala transportplanen för Region Västernorrland.

Läs remissvaret här!