Handelskammaren Mittsveriges remissvar med yttranden till den regionala transportplanen för Region Jämtland/Härjedalen.

Läs remissvaret här!