Skip to main content

Handelskammaren Mittsverige har tagit emot planförslaget från Trafikverket och skickar härmed våra yttranden till den nationella transportplanen 2022 – 2033 enligt nedan. Vi är en regional, politiskt obunden näringslivsorganisation som representerar 250 medlemmar från olika branscher i Västernorrlands- och Jämtlands län. Våra medlemsföretag har ca 22.000 anställda med en årlig omsättning som överstiger 80 miljarder kronor.

Läs remissvaret här!