Skip to main content

En rapport som visar vad Generation Z söker hos framtida arbetsgivare, var de vill arbeta och hur man attraherar dem!

Kärnan i det vi arbetar med i projektet Framtidsvalet 2.0 är att skapa en brygga mellan arbetsgivare och skolan. Det är viktigt för att öka kunskapen om varandra för att klara den långsiktigta kompetensförsörjningen i länet. Eleverna behöver få en större kunskap om möjligheterna på arbetsmarknaden, vilka branscher som finns och vad som förväntas av dem på en arbetsplats. Arbetsgivarna behöver utveckla sin attraktivitet och öka förståelsen för vad den framtida arbetskraften värderar hos en framtida arbetsgivare samt hur man kommunicerar med dem. 

Under 2021 har vi träffat över 4000 elever i högstadiet och gymnasiet och pratat med dem om arbetsmarknaden och de val de förväntas göra i framtiden. Från de många dialogerna med elever från hela länet har vi fått med oss viktiga insikter om elevernas planer framåt. I denna rapport har vi sammanfattat dessa insikter. 

Eleverna vi har träffat tillhör Generation Z. Den första generationen som vuxit upp med digital teknik och internet nära till hands från födseln. Detta innebär att denna generation har haft lättare tillgång till information än tidigare generationer. Generationen kännetecknas även av att värdera de mjuka värdena väldigt högt och de vill gärna att den framtida arbetsgivaren ska ha liknande värderingar som sina egna. 

En tydlig slutsats från rapporten är att eleverna har en klar bild av vad de söker hos sin framtida arbetsgivare. När det kommer till frågor om vad de vill jobba med, var de vill jobba och hur vägen till den framtida arbetsgivaren ser ut, finns en stor osäkerhet. 

Statistiken visar att det finns ett tydligt behov av fortsatta insatser för att öka kännedomen om vilka arbetsgivare som finns i länet, vilka yrken som finns och hur vägen dit ser ut – för att visa Generation Z vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden. 

Läs rapporten här!

Har du frågor angående rapporten eller projektet Framtidsvalet? Tveka inte att höra av dig till:

Felicia Pournasiri, Projektledare Framtidsvalet

072 – 230 22 99
felicia@midchamber.se