Skip to main content

Framtidens ledarskap

Utbildningen vänder sig till dig som

- Är intresserad av att utvecklas både professionellt och personligt

- Är nyfiken på den mänskliga dimensionen i ledarskapet och vill fördjupa din förståelse för dig själv och andra

- Är intresserad av att utöka ditt nätverk av andra ledare i regionen

- Vill delta i ett interaktivt program där dialog och egen aktivitet är viktiga byggstenar

Praktisk information

Startdatum: Januari 2020

Upplägg: Fyra träffar lunch till lunch med avslut i maj 2020

Plats: Åre, Copperhill Mountain Lodge

Pris: Medlemmar i Handelskammaren betalar 29 000 kr exkl. moms. / Övriga betalar 35 000 kr exkl. moms

Pris för kost och logi tillkommer, 3156 kr per tillfälle. 

Sista anmälan: 20 november

 

Kontakt

Maria Åberg, Regionchef Handelskammaren Mittsverige

Mail: maria.aberg@midchamber.se

Mobil: 070 – 294 23 25

 

”Framtidens ledare behöver navigera i allt mer föränderliga nätverk av organisationer, talanger och resurser och fatta snabba strategiska beslut”. 

Det menar ledarskapsforskaren Cecilia Åkerblom som även är vd för Authentic People AB.

– Med en bred kunskap som grund blir det lättare att fatta välinformerade, snabba beslut och välja rätt strategi i företag innovations- och utvecklingsarbete. Utifrån en insikt i de trender som påverkar marknaden för ditt företag blir det lättare att se vad vi behöver göra idag för att vara relevanta för våra kunder även fem år framåt. Ledarskapet blir allt mer avgörande för konkurrenskraft och framgång, samtidigt som den relationella, eller mänskliga, dimensionen i ledarskapet blir allt viktigare, säger Cecilia Åkerblom.

 

 

”Avgörande för framgång i all verksamhet är ett professionellt och hållbart ledarskap”. 

Det säger Maria Åberg, Regionchef Handelskammaren Mittsverige.

– Vår region har unika förutsättningar och möjligheter till ett fantastiskt liv och ett framgångsrikt företagande. Med den energi som finns bland företagare och entreprenörer ser vi stor potential för tillväxt och skapande av nya framgångsrika verksamheter. En stor utmaning för organisationer i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland är dock kompetensförsörjningsfrågan där många nu står inför utmaningen att genomföra större förändringar för att lyckas attrahera rätt kompetens. En avgörande del i förändringsarbetet är ledarskapet som med rätt fokus kan fungera som en tydlig framgångsfaktor. Handelskammaren Mittsverige erbjuder därför en längre ledarskapsutbildning för chefer och ledare i regionen, säger Maria Åberg.

 

Ledarskapsutbildningen innehåller både den strategiska dimensionen av omvärldstrender och utvecklingsmöjligheter och den mer personliga dimensionen av ledarskapet som bygger på den inre förankringen och tryggheten i ledarrollen. För att klara av att leda andra i en komplex och föränderlig omvärld behövs en stark inre grundtrygghet utifrån en gedigen kunskap om oss själva och den förståelse för andra som detta skapar.

Läs mer om utbildningen!