VD-nätverket

VD-nätverket

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför som ledare. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka. Nätverket ger dig tillgång till en grupp personer, i lika ställning, som du kan rådfråga om sådant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen. Ta chansen att reflektera kring den egna verksamheten och träna på att driva andra medarbetare framåt!

Läs mer om VD-nätverket här!

Datum: 10-11 februari

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2

Plats: Mellansels hotell & konferens

Case från deltagarna

10-11 februari

Alla har med sig ett ”case” (en konkret situation) från den egna verksamheten. Det ska vara en situation som man behöver ta ställning till, som man inte har svaret på, där andra är berörda och som kan ha flera möjliga lösningar eller angreppssätt. Alla gör en kort presentation av sitt egna case och därefter väljer gruppen vilket av casen man vill börja jobba med. Därefter är gruppens uppgift att hjälpa den som ”äger caset”, att bredda och fördjupa sin förståelse av situationen och möjliga handlingsalternativ och dess konsekvenser.

Genom att få tänka kring egna och andras autentiska case får man värdefulla insikter – till nytta såväl för den personliga, som den egna verksamhetens utveckling. Arbetssättet ger tillgång till personer i samma organisatoriska position, med vilka man kan diskutera sådant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen. Det ger också tillfälle att öva sin förmåga att lotsa andra i deras tänkande kring komplexa situationer.

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2.

Att utveckla värdeadderade tjänster

24 september

Föreläsare: Hans Hallin

Vad är vår ”Core Business”? Nyttjar vi vår produkts fulla potential? Finns det andra som kapitaliserar på vår produkt?

Hans ger oss en presentation om intäktsbalansen inom framför allt IT-industrin och exempel på hur man med hjälp av innovativa och värdeadderande tjänster kan kapitalisera på sina produkter. Sessionen avslutas med grupparbete.

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2.

[ssba-buttons]