VD-nätverket

VD-nätverket

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför som ledare. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka. Nätverket ger dig tillgång till en grupp personer, i lika ställning, som du kan rådfråga om sådant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen. Ta chansen att reflektera kring den egna verksamheten och träna på att driva andra medarbetare framåt!

Läs mer om VD-nätverket här!

Datum: 9-10 december

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2

Plats: Mellansels hotell & konferens

Konflikthantering

23 september

Föreläsare: Christina Moraeus, Christina Moraeus Consulting AB

” Har du sagt Ja till ett arbete, har du sagt Ja till samspel och samarbete” – Christina delger utifrån sina erfarenheter hur det är att gräla hederligt och samarbeta bra.

Samarbete är det bästa och svåraste som finns. Samarbete innebär delad arbetsvardag, nya ideer, lätthet, glädje och självkänsla. Men när det inte fungerar gör det vardagen till dubbel börda. Samarbete kräver vilja och träning. Men också kunskaper om hur vi människor fungerar, vad som gör att vi kör fast och hur vi ta oss ur det.

Christina har under 20 års tid föreläst kring ämnen som konflikt- och stresshantering, förändringsarbete, teamutveckling , etik och värdegrundsfrågor, ledarskap, samtalsmetodik och kommunikationsutveckling. Hon arbetar med igenkänning och humor som starka verktyg i sina föreläsningar, för att öppna upp och våga titta på saker från en annan vinkel.

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2.

[ssba-buttons]