VD-nätverket

VD-nätverket

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför som ledare. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka. Nätverket ger dig tillgång till en grupp personer, i lika ställning, som du kan rådfråga om sådant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen. Ta chansen att reflektera kring den egna verksamheten och träna på att driva andra medarbetare framåt!

Läs mer om VD-nätverket här!

Datum: 11-12 november

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2

Plats: Mellansels hotell & konferens

Om ledningsgruppen

11 – 12 november

Föreläsare: Billy Nordin, ioh organisationsutveckling AB

I de flesta företag kallar den högsta chefen några av sina underställda chefer till möten vid olika tillfällen. Dessa möten benämns ofta som ledningsmöten och gruppen ses som företagets ledningsgrupp. Oftast finns en strävan mot att ha en bra balans mellan frågor som har att göra med framtid och strategi, och sådana som är av mer kortsiktig, operativ karaktär. Under denna workshop kommer vi att reflektera kring olika frågor som har med ledningsgrupper att göra.

Billy Nordin har gedigen erfarenhet och bakgrund som HR-chef och organisationskonsult. Han har lång erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupper i olika företag och på koncernnivå.

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2.

[ssba-buttons]