VD-nätverket

VD-nätverket

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför som ledare. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka. Nätverket ger dig tillgång till en grupp personer, i lika ställning, som du kan rådfråga om sådant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen. Ta chansen att reflektera kring den egna verksamheten och träna på att driva andra medarbetare framåt!

Läs mer om VD-nätverket här!

Datum: 23-24 september

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2

Plats: Mellansels hotell & konferens

Varumärke och marknadsföring

23 september

Föreläsare: Jerry Engström

Jerry delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av marknadsföring och framgångsrika varumärkesbyggande. Jerry har bland annat blivit framröstad till Sveriges bästa marknadschef, årets landsbyggare och årets företagare och nominerats till stora turismpriset och årets platsmarknadsförare.

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2.

Att utveckla värdeadderade tjänster

24 september

Föreläsare: Hans Hallin

Vad är vår ”Core Business”? Nyttjar vi vår produkts fulla potential? Finns det andra som kapitaliserar på vår produkt?

Hans ger oss en presentation om intäktsbalansen inom framför allt IT-industrin och exempel på hur man med hjälp av innovativa och värdeadderande tjänster kan kapitalisera på sina produkter. Sessionen avslutas med grupparbete.

Tid: 11.30 dag 1 till 12.00 dag 2.

[ssba-buttons]