Set up: Remote and hybrid – Medarbetare på distans

Set up: Remote and hybrid

Det nya normala är här för att stanna. Cirka var tredje arbetsgivare har idag tagit fram en ny permanent policy för distansarbete, men ungefär hälften har ännu inte tagit ställning till hur de anställda ska kunna arbeta efter pandemin. Distansarbete påverkar hela organisationen från ledning och styrning, möten och daglig verksamhet till hur man lägger upp processer och arbetsmetoder. I den här utbildningsserien tar vi in globala experter för att belysa tre av de främsta utvecklingsområden som vi sett som utmaningar i bolagen när distansarbete blivit en ny norm under pandemin.

Läs mer om utbildningsserien här!

Datum: 22 mars

Tid: 14.00 - 17.00

Digital utbildningsserie

Utbildningsledare: The Remote Lab

Del 3: Medarbetare på distans

22 mars

Distansarbete har funnits i den formen vi ser idag i många år, det är egentligen inget nytt fenomen. Studier visar också att helt andra förmågor krävs än för ledare i det fysiska rummet. Men när vi lyckas hitta rätt i distansarbetet så skapar vi en starkare sammanhållning i våra team som går bortom den fysiska platsen, eftersom medarbetare på distans ställer helt andra krav på oss som chefer och ledare i organisationer. Hur gör jag för att fånga upp hur det går för medarbetarna, och på vilket sätt kan jag stötta mina medarbetare i sitt dagliga arbete om jag inte ser dem? Hur ser jag till att alla medarbetare, oavsett om de är på kontoret eller på distans har samma förutsättningar och förmåner för sitt arbete?

Vi går under utbildningstillfället igenom hur man kan bygga kultur på distans och se till att skapa kontinuerlig dialog där vi fångar upp våra medarbetare och behåller den nära kommunikationen. Vi går även igenom vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och på vilka sätt du kan se till att uppfylla de skyldigheter du har.

Talare: Chris Dyer

Tid: 14.00 – 17.00

Chris Dyer -CEO, International Keynote Speaker and Best-Selling Author.
Chris Dyer is the founder and CEO of PeopleG2, a fully remote organization. PeopleG2 is routinely ranked one of the best places to work and has been listed as one of Inc.’s 5000 Fastest Growing Companies 5 times. As a Leadership speaker his goal is to inspire audiences with a straightforward delivery, insightful candor, and engaging humor. His talks leave audiences permanently transformed, offering innovative perspectives on leadership to improve company culture and empower organizations to discover new success. Countless companies have unlocked productivity, performance and profits by implementing the strategies from Chris’ talks, webinars, and books.  Speaking of books, his first The Power of Company Culture (Forward by Mark Goulston) was a best seller, and his second, due May 2021, Remote Work includes a forward by Marshall Goldsmith. Chris enjoys contributing to the leadership conversation and have been featured by leading media outlets such as the BBC, NBC, Telegraph, The Sun, INC, and Forbes.

https://chrisdyer.com/

Utbildningsledare:

[ssba-buttons]