Set up: Remote and hybrid – Effektiva möten

Set up: Remote and hybrid

Det nya normala är här för att stanna. Cirka var tredje arbetsgivare har idag tagit fram en ny permanent policy för distansarbete, men ungefär hälften har ännu inte tagit ställning till hur de anställda ska kunna arbeta efter pandemin. Distansarbete påverkar hela organisationen från ledning och styrning, möten och daglig verksamhet till hur man lägger upp processer och arbetsmetoder. I den här utbildningsserien tar vi in globala experter för att belysa tre av de främsta utvecklingsområden som vi sett som utmaningar i bolagen när distansarbete blivit en ny norm under pandemin.

Läs mer om utbildningsserien här!

Datum: 1 mars

Tid: 08.30 - 11.30

Digital utbildningsserie

Utbildningsledare: The Remote Lab

Del 2: Effektiva möten

1 mars

Är din kalender full av möten? Har du gått in i samma möteströtthet som många andra upplever? Det här är utbildningstillfället för dig! Hur man bygger effektiva virtuella eller hybridteam varierar från organisation till organisation, men det finns sätt och verktyg som vi kan arbeta med för att definiera vad som är normalt i vår organisation och linjera sättet som vi arbetar på tillsammans i våra team för att förbättra kommunikation och processer, oavsett om vi är på kontoret eller någon annanstans.

Under detta utbildningstillfälle får du möjlighet att ta del av konkreta verktyg och arbetssätt som direkt kan implementeras och göra möten färre och mer relevanta. Du får även konkreta verktyg för att bygga upp och förbättra er internkommunikation och era interna processer för att skapa mer effektiva arbetssätt. Tillsammans med experter som själva arbetar inom och byggt upp distansorganisationer får ni handfasta tips och råd som direkt kan hjälpa er att bygga ett effektiv virtuellt team.

Talare: Lisette Sutherland

Tid: 08.30 – 11.30

Lisette Sutherland is the director of Collaboration Superpowers, a company that helps people work together from anywhere through online workshops. She also produces a regular podcast featuring interviews with remote working experts highlighting the challenges and successes of working with virtual teams. Lisette is a remote-working German-born American living in the Netherlands who is totally jazzed by the fact that it’s possible to work from anywhere. In fact, it’s not just possible; it’s completely, productively workable—if you do it right.

https://lisettesutherland.com/

Utbildningsledare:

[ssba-buttons]