Logistikdag Mitt

Logistikdag Mitt

Framtidens infrastruktur – en utmaning eller en stor möjlighet? 

Den 19 november är det dags igen! Logistikdag Mitt arrangeras denna gång i Östersund med fokus på framtidens infrastruktur. Hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?

Dagens program

Datum: 19 november

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Östersund, OSD Folkets hus

Pris: 1195:- medlem

övriga 1495:-

Anmäl dig här!

09.00  Registrering och fika

 

09.30  Flyget som regional utvecklingsfaktor

Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige

09.55  Regional samverkan för infrastruktursatsningar

Anders Åkesson, vice ordförande i Trafikutskottet besöker Logistikdagen. Hur bedriver man lyckad lobbying och påverkansarbete? Vad tittar politiken på när man fattar beslut och hur kan vi i Region Mitt bli bättre på att lyfta fram våra prioriteringar?

 

10.25  Fika

 

10.40  Transportsystemets betydelse för turistnäringen

Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism berättar om besöksnäringens utveckling och det regionala arbetet med att påverka utvecklingen av infrastrukturen i Jämtland/Härjedalen.

 

11.10 – 11.30 Panelsamtal

Mats Forslund JHT, Rolf Edström Norrskog och Anders Åkesson viceordförande Trafikutskottet

 

11.30 Överföring av gods till järnväg och sjö

I september lämnade Trafikverket över redovisningen av regeringsuppdraget kring överflyttning av gods till järnväg och sjö. Rein Juriado från kansliet för Nationella Godstransportrådet kommer och berättar om slutsatserna i rapporten samt rådets arbete sedan starten för ca ett år sedan.

 

12.00  Lunch

 

13.00  Sjöfartens utmaningar och möjligheter

Nyligen släpptes en utredning från Trafikverket kring ökade godstransporter på Sjö och Järnväg. Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart ger oss en bild av svensk sjöfart och dess möjlighet att bidra till framtidens hållbara transporter.

13.35  Nya Sidenvägen

Nya Sidenvägen är ett resultat av Kinas ambition att öppna “den gamla sidenvägen”. Den halverar transporttiden till exempelvis Kina jämfört med båt. Torgny Snecker från DB Schenker berättar mer om detta och hur vår region kan dra nytta av den nya möjligheten.

14.05  Fika

 

14.20  Fördjupningsseminarium

1. Öka fyllnadsgraden i en container

Chalmersforskarna Sara och Vendela berättar hur transportköpande företags olika logistikaktiviteter hänger ihop och påverkar fyllnadsgraden i en container och därmed transporternas miljöpåverkan och transporternas kostnader. Hur kan vi samverka för att skapa hållbara transporter?

2. Bra och säker skogslogistik

Anders Örtendahl från Westan Transport berättar mer om hållbarhetsarbete inom skogslogistiken med fokus på bland annat miljöcertifiering.

 

15.00  Fördjupningsseminarium

1. Öka fyllnadsgraden i en container

Chalmersforskarna Sara och Vendela berättar hur transportköpande företags olika logistikaktiviteter hänger ihop och påverkar fyllnadsgraden i en container och därmed transporternas miljöpåverkan och transporternas kostnader. Hur kan vi samverka för att skapa hållbara transporter?

2. Bra och säker skogslogistik

Anders Örtendahl från Westan Transport berättar mer om hållbarhetsarbete inom skogslogistiken med fokus på bland annat miljöcertifiering.

 

15.45  Avslutning