Logistikdag Mitt

Den 7-8 november bjuder vi in till två heldagar med fokus på logistik och godstransporter. Dag ett firar vi att flera godstransportsatsningar i Sundsvall är klara. Trafikverket, Logistikparken och SCA Logistics bjuder in. Läs mer om firandet av godstransportsatsningar HÄR.

Dag två arrangeras Logistikdag Mitt på temat: Vägen till vägar och annan viktig infrastruktur i Mittsverige – Hur ser vår gemensamma färdplan ut?

Middag planeras för deltagare som medverkar under båda dagarna. Den sker den 7 november på Clarion Hotel klockan 17.30.

Datum: 8 november

Tid: 08.30 - 16.30

Plats: Clarion Hotel Sundsvall

Pris medlemmar: 1695:- exkl. moms

Övriga: 2195:- kr exkl. moms

Sista anmälningsdag: 23 oktober

Till anmälan!

Logistikdag Mitt 2023

Logistikdag Mitt är ett av våra största årligen återkommande event med fokus på logistik och såväl gods- som persontransporter. Mittregionens prioriteringar och styrkor lyfts fram under dagen och såväl regionala som nationella beslutsfattare finns på plats. 

– Moderator: Mats Ågebrant

Dagens program:

Välkommen till Logistikdag Mitt

Inledning av Effie Kourlos, Kommunalråd Östersund och Niklas Säwén, Kommunstyrelsens ordförande Sundsvall

Om TEN-T och nya noder i Norra Sverige

– Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs,North Sweden European Office

Det nya strategiska läget i Mittsverige – Hur påverkar det nationella beslut?

– Henric Fuchs, Botniska Korridoren

– Fredrik Gustafsson, Försvarsmakten

Vikten av regional samverkan som framgångsfaktor för investeringar i infrastrukturen

Gemensamt samtal med riksdagspolitiker 

– Jonas Andersson, Regionråd Jämtland Härjedalen

– Glenn Nordlund, Regionråd Västernorrland

– Åsa Karlsson, ledamot i Trafikutskottet

– Thomas Morell, vice ordförande i Trafikutskottet

Om möjligheterna till godstrafik på järnväg

– Henrik Dahlin, VD Green Cargo

Införandet av längre fordon

– Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket

Lotta Rönström

Lotta gästar oss för att tala om EU’s beslut om utvidgade stomnätet för järnvägen TEN-T och vad innebär det för vår del av landet.

Eftermiddagens miniseminarium – välj mellan 2 parallella forum

Pass 1a) Sjöfartens möjligheter för näringslivet i Mittsverige

– Magnus Svensson, VD SCA Logistics

Pass 1b) Mittstråket 2.0 – Investeringar för arbetsmarknadsregionens bästa

– Moa Breivik, samordnare partnerskapet Mittstråket

– Erika Becker, projektledare Mittstråket 2.0

Fortsättning miniseminarium – välj mellan 2 parallella forum

Pass 2a) Om elfordon, laddinfrastruktur och alternativa drivmedel

– Kristina Holmgren, Energimyndigheten

– Niclas Johnson, Försäljningschef Volvo Trucks Sverige

Pass 2b) Flygets omställning

– Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats,  Sveriges Regionala Flygplatser

Godstrafikens potential/utmaningar för norra Sverige

– Thord Sandahl, Sandahlsbolagen

Tillgänglighet för livskvalitet och tillväxt – hur kan man skapa det?

– Jonas Eliasson, Måldirektör tillgänglighet Trafikverket

Henrik Dahlin

Henrik kommer att tala om möjligheter och hinder för utveckling av järnvägstrafiken.

Logistikdag Mitt 2023 arrangeras i stolt samarbete med:

Samverkanspartners:

[ssba-buttons]