Firande av godstransportsatsningar i Sundsvallsregionen

Den 7-8 november bjuder vi in till två heldagar med fokus på logistik och godstransporter. Dag ett firar vi att flera godstransportsatsningar i Sundsvall är klara. Trafikverket, Logistikparken och SCA Logistics bjuder in.

Dag två arrangeras Logistikdag Mitt på temat: Vägen till vägar och annan viktig infrastruktur i Mittsverige – Hur ser vår gemensamma färdplan ut? Läs mer om Logistikdagen HÄR.

Middag planeras för deltagare som medverkar under båda dagarna. Den sker den 7 november på Clarion Hotel klockan 17.30.

Datum: 7 november

Tid: 11.00-16.00

Avgång från Sundsvall C

Kostnadsfritt deltagande

Sista anmälningsdag: 23 oktober

Till anmälan!

Firande av godstransportsatsningar i Sundsvallsregionen

Vi är glada att få fira flera viktiga satsningar i Sundsvallsområdet som bidrar till ett effektivt transportnav som kopplar samman godstransporter på väg, järnväg och sjöfart:

  • Ny järnvägsanslutning i Maland
  • Ny mötesstation i Birsta
  • Elektrifiering och upprustning av Tunadalsspåret till hamnen
  • Sundsvall Logistikpark med kombiterminal och logistiklager- och etableringsytor
  • Containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen
  • Järnvägsspår till Ortvikens industriplats förbereds

Vi vill gärna fira den här dagen tillsammans med dig och presentera de investeringar som nu är på plats. Vi åker tåg på de nya och upprustade banorna. Vi får en visning av den nybyggda logistikparken och ett besök i området för SCA Logistics nya containerhamn. Programmet innehåller även lunch och samtal om framtidens godstransporter till och från regionen.

 

Program:

Tåg från Sundsvalls C till Logistikparken.

– Trafikverket berättar om genomförda järnvägsåtgärder.

Information och visning av delar av logistikparken

Information och visning av containerhamnen

Program i ett av terminalens magasin

– Kaffe och mingel

Arrangörerna hälsar välkomna

– Roberto Maiorana, GD Trafikverket

– Sven Magnusson, VD Logistikparken

– Magnus Svensson, VD SCA Logistics

Föredrag

– Maria Bratt Börjesson, professor Transportekonomi, VTI

Panelsamtal

– Trafikverket

– SCA

– Logistikparken

– Handelskammaren

– Transportbranschen m.fl.

Avslutning

Bussar tillbaka till Sundsvalls Centrum

Varmt välkomna!

Birgitta Jonson

Tf regional direktör Trafikverket

Magnus Svensson

VD, SCA Logistics

Sven Magnusson

VD, Sundsvalls Logistikpark

[ssba-buttons]