Employer Branding for lunch Höga Kusten

Employer Branding for lunch

– Utvecklingsprogrammet för attraktiva arbetsgivare i Höga Kusten!

I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni kan skapa en kultur och arbetsplats där medarbetare vill stanna och utvecklas till sin fulla potential. Det är en möjlighet för er att utbyta erfarenheter och lära er av experter inom områden som talangattraktion och hållbart ledarskap – tillsammans med företag från olika branscher.

Datum: 10 april

Tid: 11.00 - 14.00

Plats: House Be Härnösand

Anmäl dig här!

Framtidsinriktad platsutveckling skapar starka varumärken

Träff 2: 10 april

Hur hänger platsattraktivitet och arbetsgivarvarumärke ihop? Anna Österlund, passionerad delägare och platsstrateg på Placebrander, berättar hur du genom att på olika sätt lyfta fram platsen ni verkar på kan stärka er arbetsgivarattraktivitet. I sin föreläsning belyser hon insikter från aktuell forskning om platsers utveckling och delar konkreta tips om hur vi skapar en plats som inte bara attraherar utan också engagerar. Inspireras av globala exempel och upptäck varför ni, ur ett tillväxtperspektiv, inte får missa att vara goda ambassadörer för Höga Kusten.

Tid: 11.00 – 14.00

Plats: House Be Härnösand

Läs mer om Employer Branding for Lunch här!

Samarbetspartners:

[ssba-buttons]