Skip to main content
Startsida

Arbetsgivare och anställdas attityder i en ny tid

By 21 oktober, 2020No Comments

Handelskammaren Mittsverige är en samarbetspartner till The Remote Labs senaste studie kring hur Coronapandemin påverkat arbetsgivare och anställdas attityder och arbetssätt. Slutsatserna från studien kan sammanfattas i fem delar:

1. De anställda kände sig före pandemin inte förberedda med rätt verktyg och programvaror för att kunna arbeta hemifrån. Majoriteten menar dock att de fått bra hjälp från arbetsplatsen med befintliga verktyg och plattformar. 

2. 60% av arbetsgivarna uttryckte att de har lite eller ingen kunskap alls kring platsoberoende ledning och arbete. Detta skiljer sig från de anställda där 72% känner att dem har haft bra stöd från deras handledare/chefer när de arbetat hemma.

3. 32% av de anställda kände att dem inte kan kontrollera 50% eller mer av sin arbetstid. Detta är en stor skillnad jämfört med före pandemin och kan vara ett tecken på bristande kunskap hos ledarna kring platsoberoende ledarskap och rollbeskrivningar. 

4. 40% av arbetsgivarna har inte tillräckligt med kunskap om arbetsgivares skyldigheter när deras anställda arbetar platsoberoende. Samtidigt känner hälften av de anställda att de inte har en bra arbetsmiljö hemma. 

5. En majoritet, 96% av de anställda, skulle vilja fortsätta jobba platsoberoende. Hela 71% av arbetsgivarna vill å andra sidan inte att deras anställda ska jobba platsoberoende i framtiden.

Ta del av hela studien här!

Handelskammaren Mittsverige har nu inlett ett samarbete med The Remote Lab där vi framöver kommer att anordna gemensamma aktiviteter och insatser för att hjälpa våra medlemsföretag att utveckla strategier för platsoberoende arbete. Håll utkik i vår kalender för att inte missa dessa tillfällen!

Till kalendern!