Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

”Viktigt att ungdomar inte blir jobbtrött redan innan första jobbet”

By 29 oktober, 2019No Comments

Marcus Åsling: Viktigt att ungdomar inte blir jobbtrött redan innan första jobbet

Debattartikel i Östersundsposten 28 oktober 2019

Skoltrött är ett uttryck de allra flesta kan relatera till. Kanske för att man själv har varit skoltrött någon gång under studietiden, eller för att ens barn är eller har varit skoltrötta. Kanske kommer man ihåg en klasskamrat som visade på uppenbara tecken av skoltrötthet.

Enkelt kan skoltrötthet beskrivas som en ”dipp” under studietiden då personen saknar motivation att färdigställa sina studieuppgifter eller träna inför ett prov. Både den mentala och fysiska närvaron i klassrummet blir lidande.

Inte bara är skoltrötthet något de flesta kan relatera till, dessutom kan de allra flesta nämna en skoltrött person som fått växa på nytt i arbetslivet. Blomma ut.

"Genom att få en förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut kan man också bättre förbereda sig för den"

Bytet av miljö, nya utmaningar och färdigheter som ställs på prov. Många växer också som person av att gå in i en ny roll och bli behandlad som en vuxen.

Jag kom att tänka på det efter att ha hört om ett initiativ som bland annat Handelskammaren Mittsverige och Region Jämtland Härjedalen står för. Tillsammans med flera av länets kommuner startar man upp ett projekt som går ut på att ungdomar på högstadiet och gymnasiet ska utbildas i kunskap om länets arbetsmarknad. Syftet med projektet är att ungdomar bättre ska förstå hur den regionala arbetsmarknaden ser ut och vilka behov som finns.

Det här är viktigt. Genom att få en förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut kan man också bättre förbereda sig för den. Utan falska förväntningar.

Kontakter är det enklaste sättet att få ett jobb idag. Lika mycket som arbetsgivare värderar kunskap och färdigheter värderar man också tillit. Därför är kontakter viktiga.

Men alla går inte ut i arbetslivet med en bred kontaktlista redan från start. Därför är kunskapen om vilka branscher som anställer unga personer värdefull. Framförallt behöver ungdomar förberedas inför de förväntningar som finns på arbetsmarknaden, så att man bättre kan förklara för potentiella arbetsgivare varför man är anställningsbar.

Precis som man måste kämpa i skolan för betyg måste man kämpa på jobbet för lön. Förr kunde man alltid gå till sågen, eller någon annan större arbetsgivare, som alltid sökte fler människor. Den tiden är förbi.

Problemet är när matchningen mellan unga och arbetsgivare inte fungerar. Det kan snabbt ta bort självförtroendet och risken är att man blir ”jobbtrött” redan innan första jobbet. Trött på att inte hitta sin plats på arbetsmarknaden. Det är ingen lyckad start för en nybakad student med framtiden för sig.

Genom att bättre förstå hur arbetsmarknaden ser ut, kan man också hitta sin plats och börja bygga tillit hos arbetsgivare. Oavsett om man bara planerar att jobba några år innan äventyrsåret i Asien, studier, eller om man vill börja bygga sin framtid direkt efter gymnasiet.

Länk till artikeln!