Skip to main content

Debattartikel i Sundsvalls Tidning / 11 november 2021

Det är lätt att bli väldigt orolig över den låga kunskapsnivån i vissa inlägg kring flyget och dess betydelse för regionen och dess näringsliv. Självklart måste flygbranschen som alla andra göra sitt yttersta för att ställa om till hållbara alternativ både vad gäller att driva flygplatser och att få fram nya hållbara bränslen. Men flygets vara eller inte vara har blivit en fråga där det är lätt att få gehör för den något populistiska synen om att flyget är roten till allt ont.

Västernorrlands näringsliv exporterar för motsvarande 30 miljarder kronor årligen enligt de senaste siffrorna från Tillväxtverket. Länet är också ett av de mest exportberoende län i Sverige vilket innebär att kunderna också finns långt härifrån.

Många företag är utlandsägda och det är viktigt att man inte uppfattar regionen som svårtillgänglig både vad gäller gods- och persontransporter, inte minst vad gäller kompetensförsörjning. Flyget har därmed en stor betydelse för industrin och dess fortsatta utveckling. Fungerande flyg är viktigt för våra befintliga industrier, den starkt växande besöksnäringen och för de potentiella etableringarna som exempelvis Northvolt och Sono Group.

Dessutom är verksamheter som ambulansflyg, beredskapstjänst och brandflyg också helt beroende av att det finns fungerande flygplatser.

I våras presenterade Sweco en rapport om flygplatsernas betydelse för Västernorrlands län. Det underlättar om man bygger sin argumentation på fakta och siffrorna i rapporten talar sitt eget språk. Om vi idag skulle lägga ner alla tre flygplatser i Västernorrland riskerar vi att tappa 9 500 arbetstillfällen som motsvarar en lönesumma på 3,6 miljarder kronor per år. Då ser de miljonerna som kommuner och regioner stöttar flygplatserna med som en väldigt god investering.

Om staten skulle ta ett tydligare ansvar för de regionala flygplatserna som vårt grannland Norge gör skulle inte de redan ansträngda kommunala budgetarna behöva bära kostnaden alls. Det är i första hand till regeringen kritiken bör riktas.

I mitten av oktober släppte Transportstyrelsen sin senaste prognos där man är mycket mer positiv kring flygets återhämtning än i april 2021. Det man ser är en ökande konkurrens där både BRA och Norwegian har återstartat sin verksamhet. Ryanair kommer utöver utrikeslinjer också börja flyga inrikestrafik, bland annat mellan Arlanda och Skellefteå. Eurowings etablerar en bas på Arlanda för att starta trafik till tjugotal destinationer i Europa med start i mars 2022. Samtidigt utökar SAS under hösten 2021 antalet avgångar på flera linjer.

Redan 2025 kommer det första kommersiella linjerna med elflyg att vara igång och orterna i Norrland som Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvall har tagits upp som exempel där elflyget skulle kunna ha en stor betydelse och skulle kunna gynna både klimatet och industrin.

Det bästa de kommunala och regionala politikerna just nu kan göra är att ha is i magen och inte lägga ner samhällsviktig infrastruktur.

Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

Länk till debattartikeln!