Skip to main content
Handelskammaren i media

Var tredje företagare befarar konkurs inom fyra månader: ”Besöksnäringen har tagit mest stryk”

Artikel i Östersunds-posten / 5 maj 2020

Läget är svårt för många företag. I en enkät till näringsidkare i Jämtland och Västernorrland svarade var tredje att deras företag bara klarar sig en tid framåt. Konkurs väntar inom fyra månader.

– Antalet företag som ser en risk för konkurs inom den närmaste tiden är oroande, säger Oliver Dogo som är vd för Handelskammaren Mittsverige.

Enkäten gick ut vid påsktid och har besvarats av 1 220 företag i Jämtland och Västernorrland. Den bekräftar också att besöksnäringen och små företag är de som drabbas hårdast av coronakrisen.

I Jämtlands län befarar närmare 60 procent av företagarna inom besöksnäringen att konkurs kan ske inom fyra månader. I Västernorrland är andelen ännu högre – 70 procent av företagarna inom besöksnäringen ser risk för konkurs

– Det är besöksnäringen som tagit mest stryk, säger Oliver Dogo och kallar situationen problematisk.

De norska besökarna är mycket betydelsefulla för Jämtlands län. Nu ser det ut som att norska regeringen förlänger gränsstoppet till Sverige. Det var inte aktuellt när enkäten besvarades, men Oliver Dogo tror att de som svarat på enkäten haft med det scenariot i beräkningen.

– Det man hoppas på är att svenskarna tar hemester, att det är okey att röra sig mellan länen i landet och att man kan resa med husvagn, vandra i fjällen och så vidare. Skulle det inte bli så är det så klart negativt.

Särskilt svårt skulle det vara om den viktiga gruppen stockholmare inte tillåts resa i landet, säger Oliver Dogo.

– Det är en jätteviktig grupp, stor och kapitalstark.

Medan det är svårt för turistnäringen är tongångarna andra inom industrin, framförallt inom större företag. Exempel finns inom skogsindustrin.

– Den upprätthåller produktionen och får ut produkterna, även om transporterna tar lite längre tid och är lite dyrare.

I enkäten svarade 90 procent att man ger gott betyg till regeringens och myndigheternas arbete, vilket ska tolkas som att det gäller hantering och kommunikation runt pandemin.

Även regeringens åtgärdspaket till näringslivet får bra betyg. Men det kan vara svårt att orientera sig bland de olika åtgärderna, enligt Oliver Dogo.

– Vi ser en utmaning här. Det är en djungel av åtgärder. Säg en småföretagare som ser omsättningen dyka ner till nästan noll. Att få panik och inte kunna lyfta blicken och agera rationellt är begripligt.

Här måste näringslivets organisationer liksom kommuner och regioner agera för att underlätta för företagarna, menar Oliver Dogo.

– Självklart har vi ett ansvar.

Fotnot: Handelskammaren Mittsveriges enkät skickades ut i samarbete med Företagarna, Jämtland Härjedalen Turism, Destination Höga Kusten, Destination Sundsvall, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och alla kommuners näringslivsenheter.

Länk till artikeln!