Skip to main content
NyheterStartsida

Trafikverkets lösning med sänkta hastigheter i länet är inte hållbar

By 24 juni, 2021No Comments

Regeringen presenterade 16 april sin infrastrukturproposition. Sedan dess har Trafikverket aviserat hastighetssänkningar på för länet viktiga vägsträckor. Trots att propositionen innehöll glädjeämnen för vårt län, är vi idag allvarligt bekymrade.

Att regeringen vill förstärka underhållet på väg och järnväg är väldigt positivt och där är exempelvis mittsepareringar och utbyggnad av 74-tons vägnätet högt prioriterade av näringslivet i Jämtland Härjedalen.

Utvecklingen vi ser i länet är positiv. Med en blandning av olika näringar över hela länet och med en stark industri på sina ställen står sig Jämtlands län starkt. Med en stadig energiproduktion som ständigt ökar ser vi också möjligheter till fortsatt utveckling och fler etableringar av exempelvis energikrävande industri.

Men – för att Jämtlands län ska kunna utvecklas vidare krävs att samhällets alla funktioner hänger ihop. Ska vi nå vår fulla potential så måste en grundläggande nivå upprätthållas och en utveckling ske.

En av de avgörande förutsättningarna för länets utveckling är fortsatta satsningar på infrastruktur och underhåll. Vi oroas över underhållsskulden på våra vägar som över tid ackumulerats.

När nya medel anslås måste de fördelas utifrån andra parametrar än befolkningsmängd. Vi har en betydande del tunga transporter på våra vägar och vi har stora trafikvolymer under såväl sommar som vinter till och från våra turistorter. Att pengar för underhåll då fördelas efter befolkningsmängd är inte hållbart.

All den ”extratrafik” vi ser på våra vägar är positiv för länet, men det kräver också att medel anslås för att upprätthålla standarden på vägarna.

Lösningen som Trafikverket föreslår för vissa vägar i Jämtlands län är inte hållbar. Med sänkta hastigheter krymper arbetsmarknadsregionen. Människor får längre restid till jobbet, turister får svårare att ta sig hit, och transporter till och från företag förlängs. Nu när ytterligare pengar satsas på svensk infrastruktur, ser vi det som självklart att de ska komma hela landet till del.

Den lösning vi vill se är kontinuerligt underhåll, utbyggnad av 74-tons vägnät, investeringar i mittseparering, säkrare korsningar och bibehållna eller ökade hastigheter. På så vis kan vi förstärka den redan positiva utveckling vi ser i Jämtlands län.

Susanne Hansson (S) kommunstyrelsens ordförande Strömsunds kommun

Daniel Danielsson (C) kommunstyrelsens ordförande Åre kommun

Lars-Gunnar Nordlander (S) kommunstyrelsens ordförande Härjedalens kommun

Bosse Svensson (C) kommunstyrelsens ordförande Östersunds kommun

Jörgen Persson (S) kommunstyrelsens ordförande Bräcke kommun

Mikael Westin (C) kommunstyrelsens ordförande Ragunda kommun

Therese Kärngard (S) kommunstyrelsens ordförande Bergs kommun

Karin Jonsson (C ) kommunstyrelsens ordförande Krokoms kommun

Anna Wersén, ordförande Handelskammaren i Jämtland Härjedalen

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige