Skip to main content

I norra Sverige finns beslutade investeringar på över 1000 miljarder kronor. Med anledning av detta höll Infrastrukturminister Tomas Eneroth igår en presskonferens där han meddelade att Trafikverket har fått ett uppdrag att utreda en möjlig tidigareläggning av redan beslutade infrastrukturprojekt i norra Sverige. Särskilt pekades Norrbottniabanan och Malmbanan ut. Dessutom skulle Trafikverket utreda eventuella brister och flaskhalsar i infrastrukturen som kan uppkomma med anledning av de omfattande etableringarna som nu pågår och planeras.

Detta beslut kan bli en riktig gamechanger för norra Sverige. Äntligen får Trafikverket ett tydligt uppdrag som går i linje med vad vi och andra i norra Sverige har efterfrågat i många år. En del av uppdraget är att utreda eventuella flaskhalsar där ministern också nämnde Inlandsbanan som otroligt viktig. Dessutom är enkelspåret på Ostkustbanan den största flaskhalsen längs med hela kuststräckan som riskerar att försvåra den nyindustrialisering som sker i norra Sverige och som kommer att ha påverkan inte bara för oss men också globalt säger Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige.

För mediala inslag vänligen kontakta:

Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Mail: oliver.dogo@midchamber.se

Telefon: 070-318 69 11

Länk till artikeln!