Skip to main content

På bilden: Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Under tisdagen presenterade Trafikverket den nya Nationella transportplanen för perioden 2022 – 2033. Det fanns stora förväntningar på utfallet av investeringar för Västernorrland och Jämtland/Härjedalen med tanke på den expansiva utvecklingen inom industrin och besöksnäringen.

  • Den här planen är en besvikelse och uppfyller tyvärr inte ens i närheten de förväntningar näringslivet hade på infrastruktursatsningar särskilt med tanke på de stora investeringar som planeras och genomförs. Näringslivets konkurrenskraft är helt beroende av att gods- och persontransporter ska vara effektiva och tillförlitliga säger Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige.

Infrastrukturen och kompetensförsörjningen är de två största tillväxthindren i vår region och de är väldigt sammankopplade. Tillförlitlig infrastruktur är helt avgörande för att näringslivet ska klara av kompetensförsörjningen i befintligt näringsliv och hos de planerade etableringar.

  • Regionen måste uppfattas som tillgänglig för att vara attraktiv för näringsliv, kompetens och besökare till vårt allt mer växande besöksnäring. Den är också helt avgörande för att klara av resan mot en fossilfri framtid säger Oliver Dogo.

Analysen av Trafikverkets förslag visar att flera befintliga projekt har flyttats fram flera år och de nya projekten har lagts i slutet av planperioden och är inte fullt finansierade trots regeringsuppdraget att utreda transportbehoven som industriinvesteringarna leder till och föreslå tidigareläggning.

  • Kostnadsökningar och höghastighetsjärnvägar i södra Sverige äter upp en stor del av investeringsutrymmet. Här måste staten ta ett ansvar och skapa förutsättningar för att få full effekt av de stora investeringar i norra Sverige som idag motsvarar ca 1070 miljarder kronor. Då duger inte den planen som presenterades av Trafikverket säger Oliver Dogo.

Enligt den lagda tidsplanen fattar regeringen beslut om den nationella transportplanen i maj 2022. Nu går Trafikverkets förslag ut på remiss och Handelskammaren Mittsverige kommer med stöd av sina medlemsföretag att fortsätta argumentera för att Västernorrland och Jämtland/Härjedalen ska få investeringar som gynnar utvecklingen i regionen.

Kontaktperson:

Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Oliver.dogo@midchamber.se

070-318 69 11