Skip to main content
NyheterStartsida

Regeringens ekonomiska åtgärder med anledning av Coronaviruset

By 19 mars, 2020No Comments

Extra ändringsbudget

Den 11 mars presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en extra ändringsbudget för 2020. Den 16 mars berättade regeringen om nya satsningar som kommer ingå i den budgeten. Regeringen avser att överlämna propositionen om extra ändringsbudget till riksdagen den 19 mars.

Karensavdraget slopas

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget i två månader mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Källa: Regeringen

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Källa: Regeringen

Ett nytt system för korttidspermittering införs

Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där staten tar en tredjedel av kostnaden. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen (upp till en lön på 44 000 kr).

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.

Ansökan öppnas den 7 april och regelverket gäller f o m 16 mars till slutet av 2020.

Källa: Tillväxtverket

Likviditetsförstärkning via skattekontot föreslås

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Regelverket är inte klar än, utan kommer att utformas under de kommande veckorna. Eventuellt får vi veta mer när ändringsbudgeten lämnas över till riksdagen den 19 mars. I dagsläget ger Skatteverket möjlighet till anstånd för inbetlaning av skatt för företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset. Betalningsproblemen ska vara tillfälliga och företaget ska kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut.

Källor: Regeringen och Skatteverket

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Källa: Riksbanken