Skip to main content
Startsida

Rapport – Laddinfrastrukturen är ett måste för vår framtid

By 31 augusti, 2021No Comments

Ulf Andersson Utbildning i Tavelsjö AB har av Handelskammaren Mittsverige fått uppdraget att inom regionen få en förståelse bland aktörer inom transportområdet och hur man ser på införande av fossilfria transporter inom länet. Arbetet har bestått i att intervjua 10 företag i kategorierna transportköpande företag, transportsäljande bolag och åkeriföretag.

Detta utredningsarbete ska ge ett underlag för hur tank- och laddningsinfrastrukturen skall se ut inom länet och ses som ett stöd till omställning av transporter inom länet. Materialet skall också kunna användas i ansökan mot Energimyndigheten.

I arbetet så framkommer det att intresset är stort för införande av fossilfria transporter från alla inblandade parter. Dock är företagen osäkra på hur kostnaden kommer att drabba dem i slutändan. Alla företag är dock övertygade om att detta är ett måste för vår framtid.

Läs rapporten här!