Skip to main content
NyheterStartsida

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

By 23 mars, 2020No Comments

Effekterna från Covid-19-pandemin blir allt större för de svenska exportföretagen. De behöver nu akut finansiering.
– Därför har EKN:s styrelse idag beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Åtgärderna som EKN nu har beslutat om är mer omfattande än de som genomfördes under finanskrisen 2008. Behoven är bredare och små och medelstora företag är påtagligt drabbade.

– EKN:s nya garantier riktar sig därför både till stora företag, till deras underleverantörer och till alla exporterande små och medelstora företag, säger Anna-Karin Jatko.

1. Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag

För att underlätta för små och medelstora företag att få rörelsefinansiering från banken så höjer EKN risktäckningen till 80 procent. Förväntad efterfrågan: 10 miljarder kronor.

2. Ny garanti för underleverantörer

Underleverantörer är av central betydelse för den svenska exporten. Med den nya garantin får underleverantörer säkrare och snabbare betalt. Förväntad efterfrågan: 100 miljarder kronor.

3. Ny garanti för rörelsefinansiering av stora företag

Liksom under finanskrisen täcker EKN 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering av stora företag. Normalt behövs inte det, men i kristid kan det vara avgörande. Förväntad efterfrågan: 100 miljarder kronor.

4. Större flexibilitet med betalningsanstånd och betalningsvillkor

– EKN:s utökade garantier är till för att bankerna ska kunna lösa den akuta bristen på finansiering som många exportföretag brottas med och säkerställa att handeln kan fortgå, vilket är helt nödvändigt för Sverige, säger Anna-Karin Jatko.

Finansiering är en förutsättning för den svenska exporten:
• Exportföretagen och deras underleverantörer behöver rörelsefinansiering.
• Deras kunder behöver finansiera sina köp av svenska varor och tjänster.

– Vi för löpande dialoger med banker och företag, stora som små i alla delar av Sverige. Vi fortsätter att anpassa våra lösningar vart efter behoven av finansiering förändras, säger Anna-Karin Jatko.

Läs mer om EKN här!