Skip to main content
NyheterStartsida

Nu öppnar ansökan till Employer Branding for lunch i Östersund!

By 29 april, 2020No Comments

Employer Branding for lunch!

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Vikten av synliga företagsvärderingar och Talent Management. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Deltagaren själv bör ansvarar för företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Nästa omgång startar i Östersund under hösten 2020. Ansök till programmet redan nu!

Anmäl intresse att delta här!

Employer Branding for lunch i Jämtland är ett samarbete med Östersunds kommun, Företagarna och Bräcke kommun. Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov för forum att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding.

Uppstart: september 2020

Plats: Verket Östersund

Till ansökan!

Programmets innehåll med start i september 2020

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff 1 – 16 september

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, VD på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Tid: 11.30 – 14.00

Företagsvärderingar och vikten av synlig kommunikation

Träff 2 – 14 oktober

Hur kommunicerar man företagets värderingar internt och externt och varför är det viktigt med bra och synlig kommunikation för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke? Helena Engberg, delägare i kommunikationsbyrån Trampolin PR berättar om vikten av att företaget har bra värderingar som alla medarbetare vet om och agerar efter samt behovet av att de kommuniceras externt till företagets intressenter.

Tid: 11.30 – 14.00

Talent Management

Träff 3 – 11 november

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Kajsa Asplund, psykolog och forskare på Handelshögskolan i Stockholm, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att locka och behålla en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en ordentlig funderare på hur man egentligen ser på begreppet talang.

Tid: 11.30 – 14.00

Ett ledarskap som skapar medarbetarengagemang

Träff 4 – 9 december

Ett ledarskap med rätt fokus fungerar ofta som en framgångsfaktor för att bygga en stark verksamhet och starkt arbetsgivarvarumärke. Och något som det talas mycket om idag är ett hållbart ledarskap, med fokus på relationer och innovation. Pernilla Gravenfors, VD Holiday Club, kommer på ett inspirerande sätt att dela med sig av sina gedigna erfarenheter inom ledarskap och hur ledarskapet har fungerat som kärnan att bygga en stark organisation som medarbetare vill vara en del av.

Tid: 11.30 – 14.00

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintlig personal att vilja stanna kvar och som gör att organsationen lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på Verket i Östersund.

 

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en plats per företag)

 

Information och anmälan:

Maria Åberg, Regionchef Jämtland/Härjedalen

maria.aberg@midchamber.se

070 – 294 23 25

Till anmälan!

Samarbetspartners