Skip to main content
Handelskammaren i media

Näringslivsparlamentet – ny plats där politik och näringsliv kan mötas

By 29 januari, 2020No Comments

Debattartikel i Östersunds Posten / 22 januari

Den 12 mars 2020 genomförs det första Näringslivsparlamentet i Jämtlands län. Näringslivsparlamentet är ett samarbete mellan Handelskammaren Mittsverige och Region Jämtland Härjedalen som skapar en mötesplats mellan politik och näringsliv.När det gäller rätt kompetensförsörjning har Oliver Dogo en lång lista på bristyrken som exempelvis olika teknikeryrken, kockar och processingenjörer.

För ett antal år sedan ombildades landstinget till Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att det regionala utvecklingsansvaret med infrastruktur, företagsstöd och kompetensförsörjning nu huserar hos regionen. Det innebär också att många fler beslut om långsiktiga, strategiska inriktningar för länet fattas av de folkvalda i vårt regionfullmäktige.

Men vad är då ett näringslivsparlament? Och vad ska det vara bra för?

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats. Syftet med detta är att företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Näringslivsparlamentet utgör en unik möjlighet för företag att ha en direkt dialog med politiska företrädare och dessa får i sin tur en direkt återkoppling på regionens politik. Win-win situation för alla parter!

Det ömsesidiga beroendet mellan det offentliga och näringslivet beskrivs ibland som den goda cirkeln. Företagen behöver utbildad arbetskraft, tillgång till forskning samt transportsystem, som den offentliga sektorn till stor del tillhandahåller.

I gengäld genererar företagen arbetstillfällen och skatter som betalar den offentliga verksamheten. När företagen är lönsamma och sysselsättningen stiger med ökade skatteintäkter som följd ges bättre förutsättningar för bland annat vård, skola, forskning och infrastruktur, vilket i sin tur gynnar företagandet som får bättre förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Näringslivsparlamentet är inte bara en fantastisk möjlighet för att fånga viktiga frågor från näringslivet. Det är också viktigt för att stärka vår konkurrenskraft mot omvärlden.

Vi vill vara en region där det privata och offentliga samspelar med varandra – då blir vi en attraktiv region. Mer attraktiv för befintligt näringsliv, mer attraktiv för människorna som bor här, och inte minst, mer attraktiv för att lättare kunna rekrytera den kompetensen som vi saknar i dag.

Kan vi sätta Jämtland och Härjedalen på näringslivskartan kommer vi också ha lättare att locka nya företag som vill etablera sig här.

Länets utmaningar är inte bara dina eller bara mina, utan våra gemensamma. Skillnaden är att vi ser utmaningarna från olika perspektiv. Därmed är också ansvaret för att lösa och överbrygga utmaningarna vårt gemensamma och med detta samarbete vill vi också ta oss an dem med gemensamma krafter.

Tillsammans blir vi starkare, tydligare och mer framgångsrika!

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Elise Ryder Wikén (M) ordförande regionala utvecklingsnämnden

Länk till artikeln!