Skip to main content
Handelskammaren i media

”Näringslivets vädjan till politikerna – matcha utbildningar med bristyrken: Ser hellre 150 lastbilschaufförer än lika många kantorer”

Artikel i Örnsköldsviks Allehanda / 8 maj 2019

Bättre matchning på utbildningar som passar länets näringsliv. Det var budskapet när 46 företag mötte regionpolitiker i Näringslivsparlamentet i Härnösand under onsdagen.

– Vi ser hellre att det utbildas 150 lastbilsförare än lika många kantorer, säger Oliver Dogo, vd Handelskammaren.

Fjolårets premiär av Näringslivsparlamentet fick gott betyg och nu är fler län nyfikna på arrangemanget mellan företagare och politiker. Både Jämtland och Västerbotten hade folk på plats och Norrbotten följde det via länk.

Och upplägget är detsamma – att enas om de viktigaste utmaningarna och prioritera rätt frågor.

– Vi ser långsiktigt på Näringslivsparlamentet och att skapa förståelse mellan politikernas utvecklingsstrategi och branschens behov. Det är viktigt med rätt insatser på företagsstöd och att göra länet attraktivare för nyetableringar, säger Oliver Dogo.

När det gäller rätt kompetensförsörjning har Oliver Dogo en lång lista på bristyrken som exempelvis olika teknikeryrken, kockar och processingenjörer.

Ett svar på det har Sara Nylund (S), regionråd för regional utveckling, med det nya projektet ”Målbild Måltid”. En kompetensförsörjning inom måltidssektorn som regionen startade den 7 maj tillsammans med Sollefteå kommun.

– Kockar är ett av de största bristyrkena vi har regionalt och inledningsvis kommer ett antal personer att valideras mot kockyrket. Genom Näringslivsparlamentet får vi större kontaktytor med företagarna och lär oss mer om branschens behov, säger Sara Nylund.

Fjolårets premiär av Näringslivsparlamentet fick gott betyg och nu är fler län nyfikna på arrangemanget mellan företagare och politiker. Både Jämtland och Västerbotten hade folk på plats och Norrbotten följde det via länk.

Och upplägget är detsamma – att enas om de viktigaste utmaningarna och prioritera rätt frågor.

– Vi ser långsiktigt på Näringslivsparlamentet och att skapa förståelse mellan politikernas utvecklingsstrategi och branschens behov. Det är viktigt med rätt insatser på företagsstöd och att göra länet attraktivare för nyetableringar, säger Oliver Dogo.

När det gäller rätt kompetensförsörjning har Oliver Dogo en lång lista på bristyrken som exempelvis olika teknikeryrken, kockar och processingenjörer.

Ett svar på det har Sara Nylund (S), regionråd för regional utveckling, med det nya projektet ”Målbild Måltid”. En kompetensförsörjning inom måltidssektorn som regionen startade den 7 maj tillsammans med Sollefteå kommun.

– Kockar är ett av de största bristyrkena vi har regionalt och inledningsvis kommer ett antal personer att valideras mot kockyrket. Genom Näringslivsparlamentet får vi större kontaktytor med företagarna och lär oss mer om branschens behov, säger Sara Nylund.

Under året kommer den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) att antas.

Näringslivsparlamentets inspel blir därför värdefulla när de regionala politikerna ska fatta beslut som påverkar förutsättningar för länets näringsliv.

Länk till artikeln!