Skip to main content

På bilden: Peter Lundström

"Kompetensförsörjning och infrastruktur är och kommer vara viktiga fokusområden i framtiden. Därför är det bra att Handelskammaren aktivt driver de frågorna "

Permascand är en oberoende världsspelare inom elektrokemiska processer med fokus på vattenrening, förnybar energi och kemisk basindustri. Vi påverkar vardagslivet genom att skapa förutsättningar för lithiumbatteritillverkare genom exempelvis lithium framställan, koppar och nickel framställan för elektrifiering och blekningsprocesser för papper.

– Peter Lundström

Vad är det som är unikt med Permascand som skapar framgång?

– Permascand var en banbrytare på 70-talet när elektroden i titan uppfanns. Den revolutionerade elektrokemin är mindre energikrävande, mer miljövänlig och säkrare än alternativen bly och grafit. Vi har sedan starten varit duktiga på att utveckla vår teknologi och våra produkter tillsammans med kunder och har alltid haft en stor del av omsättningen från återkommande befintliga kunder och samtidigt lyckats knyta nya kunder från nya marknader som skapat tillväxt. De senaste åren har vi stärkt vår position genom att fokusera på vattenrening och förnybarenergi som tagit fart rejält.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Kompetensförsörjningen är och kommer att vara ett fokusområde i framtiden. Det är slående hur begränsat med kompetens det finns i Västernorrland och Sundsvalls området då vi vid varje rekrytering med högre kompetenskrav har majoriteten av våra kandidater utifrån. Ett annat område som ligger i tiden är infrastruktur och tillgänglighet av effektiva transporter och bra bostäder. Dessa delar hänger ihop och måste fungera för att säkra fortsatt tillväxt och bra förutsättningar för organisationer i regionen att rekrytera. Därför är det bra att Handelskammaren aktivt hjälper oss att driva viktiga frågor både inom kompetensförsörjning och infrastruktur.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Vi har en plan som sträcker sig först och främst till år 2022 och vi har klart för oss vad vi behöver göra för att leverera. I den planen finns investeringar i nya kunder, infrastruktur, maskiner, personal och miljö. Kompetensförsörjning är alltid en utmaning och det gäller att hitta många olika vägar för att lyckas. Att vara ett företag med 98% av omsättningen på export kan i dagens Sverige snabbt ställa saker på sin ända. Långsiktighet i beslutsfattande och stabila förutsättningar underlättar vardagen och skapar bättre förutsättningar för ett företag som Permascand att fortsätta utvecklas och växa.

Läs mer om företaget!