Skip to main content

På bilden: Leif Berglund, vd

"Infra­strukturfrågor är oerhört viktiga för oss som exporterar 70% av vår produktion. Där tycker jag att Handels­kam­maren gör ett bra jobb!"

Octowood är en trämekanisk industri med produktion i Kälarne i Östra Jämtland. Vi tillverkar ledningsstolpar och stängselstolpar. I alla våra produkter tillsätter vi ett träskydd för att ge en ökad livslängd och därmed hållbarhet i alla bemärkelser. Slutkunden för våra stängselstolpar är exempelvis fårfarmaren på Irland, vinodlaren i Frankrike eller hästuppfödaren i Sverige. Vår förstahandskund är återförsäljare och distributörer. När det kommer till ledningsstolpar är slutkunden nätägaren. 

– Leif Berglund, vd

Vad är det som är unikt med Octowood som skapar framgång?

– Vi har medvetet jobbat med vårt varumärke och inte prutat på våra högt ställda kvalitetskrav på vår produkt. Vi arbetar med svensk träråvara och befinner oss i ett bra råvaruområde. Vårt träskydd tillhör det bästa. Organiserad försäljning som kombineras med god logistik så att varorna når kunderna i rätt tid är också viktigt. Den geografiska placeringen, i Norrlands inland, gör dessutom att vi behöver vara attraktiva som arbetsgivare för att både rekrytera och behålla medarbetare. Vi är en viktig arbetsgivare på orten och har ett ansvar ur det perspektivet.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Vår pågående investering för 50 mkr håller på att färdigställas. Att ta den i drift och fullt ut lansera vårt nya träskydd på i första hand marknaderna i UK och Irland är oerhört avgörande för oss. I vår plan för tillväxt har vi nått 70%. Vi har 30% ytterligare kvar för att nå vårt mål 2024. En sak som vi inte kan påverka är Rysslands angreppskrig i Ukraina, även fast vi endast arbetar med svensk träråvara är det omöjligt att se vilka följder detta får för oss och alla andra.

Varför är ni medlem i Handelskammaren Mittsverige?

– Infrastrukturfrågor är oerhört viktiga för oss som exporterar 70% av vår produktion. Där tycker jag att Handelskammaren gör ett bra jobb. En del av våra kunder finns i Nordafrika där Libyen är ett exempel där vi får hjälp med dokumenthantering. Det är även viktigt att finnas i ett stort nätverk som Handelskammaren, vilket ger en inblick i aktuella frågor och frågeställningar.

Läs mer om företaget!