Skip to main content

På bilden: Christer Jonsson, HR-chef

"När vi nu ser något av en andra industriell revolution i Norrland, med många industrier som investerar och går bra, behöver vi förändra bilden av de gamla bruksorterna och industrierna. Min förhoppning är att både hjälpa till och att själv få stöd i att åstadkomma detta genom vårt medlemskap i Handelskammaren Mittsverige"

Metsä Board, Husums fabrik är en integrerad premiumkartong- och massaproducent baserad strax norr om Örnsköldsvik. Verksamheten har bedrivits i över 100 år på den här platsen och är nu inne i en kraftig investerings- och förnyelsefas. Vi är Metsä Board-koncernens största produktionsenhet både sett till volymer, omsättning och antal anställda (ca 700 st). Som koncern är vi den ledande producenten av falskartong och vita kraftlinjers i Europa, och bestruken vit kraftliner globalt. I Husum har vi också en hamnverksamhet som tar emot ca 500 båtar per år, det är en av norra Sveriges största hamnar sett till fartygsanlöp. Var 7-10 dag lämnar ett fartyg hamnen med destinationer på USAs östkust.

– Christer Jonsson, HR-chef Metsä Board

Vad är det som är unikt med Metsä Board som skapar framgång?

– Jag skulle säga att vår starka företagskultur och vårt engagerade medarbetarskap och ledarskap är en viktig faktor till att Husums fabrik utvecklas så positivt. Efter några år av omställning från papperstillverkning till premiumkartong har vi nu fått koncernens förtroende att ta ytterligare steg på en förändringsresa mot ett i princip förnyat massabruk, ett expanderat kartongbruk och en utbyggd hamn. Med befintliga och planerade investeringsprojekt kan man säga att nästan hela fabriken kommer att vara ombyggd och toppmodern inom några år. Mångmiljardinvesteringar säkrar förutsättningar för verksamhet och arbetstillfällen här i många decennier framöver. Jag känner också stolthet över att arbeta i ett företag som ligger i framkant gällande miljöomställningen och den cirkulära ekonomin, och som gör det på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt. Redan idag är vår produktion 83% fossilfri och till 2030 är målet att vara helt och hållet fossilfria. Vi är redan 55 procent självförsörjande på el och med den nya sodapannan (ett av våra pågående investeringsprojekt) som startas i september 2022 når vi över 80 procent egen elproduktion, som dessutom baseras på förnybar biomassa.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– En stor prioritering för oss framåt är att komplettera våra teknikprojekt med den mänskliga sidan av förändring. Vi har precis startat projektet ”Framtidsfabriken” för att systematiskt och målinriktat arbeta med ”the People Side of Change”. För att optimera utväxlingen av helt nya anläggningar och ny teknik lägger vi fast en målbild för fabrikens operativmodell och våra organisatoriska förmågor och kompetenser. Den kommer i sin tur att generera och vägleda ett antal delprojekt för att kompetensutveckla och kompetensförsörja, planera för succession och generationsväxling, och att arbeta målmedvetet med förändringsledning och medarbetarskap under ett antal år av positiv förändring. Vi har fått stort gehör inom koncernen för att nu också investera i människa och organisation. Det gör arbetet extra stimulerande och bygger på stoltheten inom företaget än mer. Vår kompetensförsörjning är en självklar utmaning, men helt klart är att människor som väljer att arbeta med oss kommer att få vara med på en mycket spännande och givande resa!

Varför är ni medlem i Handelskammaren Mittsverige?

– Vi har behov av att bygga nätverk med andra företag med liknande utmaningar, och vill både bidra till att själva få inspiration till hur vi lyfter fram vår region som plats att både bo och arbeta. När vi nu ser något av en andra industriell revolution i Norrland, med många industrier som investerar och går bra, behöver vi förändra bilden av de gamla bruksorterna och industrierna. Min förhoppning är att både hjälpa till och att själv få stöd i att åstadkomma detta genom vårt medlemskap i Handelskammaren Mittsverige.

Läs mer om företaget!