Skip to main content
Månadens medlemsföretagStartsida

Månadens medlemsföretag – HumanResurs

By 12 november, 2020No Comments

På bilden: Anna Alexandersson, VD

"Det som också intresserade mig var Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning och att genom Arbetsmarknadskunskap attrahera ungdomar att söka sig till vårdsektorn".

HumanResurs består av två olika verksamheter: HumanResurs Företagshälsa och HumanResurs Hälsocentral. Vi är det lokala vårdalternativet i Örnsköldsvik. Företagshälsan arbetar för att stötta arbetsgivare i att skapa säkra, hälsofrämjande och utvecklande arbetsförhållanden med fokus på en helhetssyn inom hälsa och arbetsmiljö. Vår Hälsocentral bedriver primärvård på uppdrag av Region Västernorrland. Vi jobbar för att erbjuda vård av hög kvalité, god tillgänglighet, service och gott bemötande när du behöver vård genom livets alla skeenden.

– Anna Alexandersson, VD

Vad är det som är unikt med HumanResurs som skapar framgång?

– Våra medarbetare har en bredd av olika kompetenser och jobbar engagerat och lojalt tillsammans med kunden eller individen i fokus. Det skapar positiva resultat. Jag får ofta beröm för det och det gör mig otroligt stolt förstås!

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Vi blev medlemmar när jag fick förfrågan om att delta i Handelskammarens VD-nätverk. Det är värdefullt för mig i min roll för både kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande. Det som också intresserade mig var Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning och att genom Arbetsmarknadskunskap attrahera ungdomar att söka sig till vårdsektorn. Hela sektorn oavsett om den är offentlig eller privat står inför en stor utmaning att både utbilda och attrahera medarbetare.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Digitalisering har successivt växt inom många branscher, även inom vår. Just nu under pågående pandemi har den ställts på sin spets, och jag ser att vi behöver anpassa oss snabbare för att möta efterfrågan med rätt verktyg. Vi tror inte att digitala möten kan ersätta de personliga fullt ut för att göra rätt bedömningar och skapa förtroende, men vi behöver såklart också växla om till det mer digitala i den mån vi kan.

Läs mer om företaget!