Skip to main content
NyheterStartsida

Månadens medlemsföretag – Höga Kusten Destinationsutveckling

På bilden: Mia Karlsson, Höga Kusten Destinationsutveckling.

"Det viktigaste just nu är att fortsatt driva utveckling, men på ett hållbart sätt".

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är det fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten – Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Vad är det som är unikt med HK Dest som skapar framgång?

– Att vårt starka varumärke är grunden för den positiva utveckling av besöksnäringen i Höga Kusten är ett som är säkert. Vi är ju ett kommunalt gemensamt ägt bolag, och samarbetet mellan alla aktörerna i Höga Kusten är en av nycklarna. HK Dest jobbar strategiskt, men också operativt sedan 2017 då vi fick ett tilläggsuppdrag från våra fyra ägare att sköta besöksservicen i destinationen. Samarbetet mellan olika besöksnäringsaktörer ( det offentliga och näringen ) och viljan att precis som landhöjningen att alltid sträva en nivå till – är en av våra framgångsfaktorer

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

I den strategiska besöksnäringsutvecklingen är både infrastruktur och exportfrågor centrala – och där har vi gemensamma utmaningar och möjligheter.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

Vi är mitt i processen att ta fram en strategi mot 2030 för hela destinationen. En arbete som kräver långsiktighet men också snabba pareringar i den föränderliga värld vi lever i just nu. Det viktigaste just nu är att fortsatt driva utveckling, men på ett hållbart sätt. Våra strategiområden innehåller allt från att lyfta attraktionskraften. Stärka systemet, alltid välja hellre hållbart, turistanpassa tillgängligheten till att lyfta kommunikationen. Både till våra besökare – men också till de boende här i Höga kusten som är våra viktigaste ambassadörer. Modellen att utveckla tillsammans kommer att förfinas – och just ordet tillsammans är det absolut viktigaste för utveckling.

Läs mer om företaget!

Mias ord,

– Jag vill belysa vår världsarvsklassade natur som bjuder på upplevelser runt om hela destinationen. Att vi är SMAK destination, med bland annat whisky och gin i världsklass som vi är vi otroligt stolta över – och det som ligger till grund för de personer vi är idag; kulturen.

–  Jag vill tipsa om www.hogakusten.com eller appen Höga Kusten, där man kan filtrera både på intresse och område. Eller varför inte – skicka en fråga till vår personliga semesterplanerare ( som i fjol vann Visitas besöksservice värdskapspris)  utifrån just dina önskemål och preferenser, så får du en personlig guide till Höga Kustens upplevelser som passar just dig, dina behov och längden på din vistelse hos oss.