Skip to main content
Startsida

Ljusning i handelsbranschen – start för sju utbildningar

By 30 augusti, 2021No Comments

Efter flera lyckade utbildningar med fokus på att lyckas digitalt våren 2021 lanserar nu Handelskraft utbildningar som ska stärka den fysiska butiken och ledarskapet. ”I höstens utbildningsplan är upplägget att den fysiska och digitala handeln ska komplettera varandra”, säger Josefin Nilsson, projektledare Handelskraft.

ESF-projektet Handelskraft kom till för att stärka en bransch i kris. Både företag och individer har drabbats hårt av pandemin. Man ska ha med sig att handelsbranschen sysselsätter så många som var tionde invånare i arbetsför ålder i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

– Vid pandemins start blev de kontaktnära branscherna så som handeln direkt utsatta och konjunkturen föll brett. Ekonomin började dock återhämta sig ganska snabbt, en återhämtning som dock inte kommit de kontaktnära branscherna till del förrän under våren. Efterfrågan finns alltså, något som de senaste undersökningarna i handeln bekräftar. I takt med att restriktioner kan släppas, kommer det märkas än mer för detaljhandeln än vad det gör idag, säger Christian Forsberg, analytiker vid Region Västernorrland.

Förändrade konsumtionsmönster

Pandemin har verkligen påskyndat den digitala omställningen, ingen har väl missat hur e-handeln exploderat.

– Vi har fått förändrade konsumtionsmönster i spåren av pandemin och det lär fortsätta, kanske inte i samma takt, men det är svårt att se att mönstret skulle gå tillbaka helt, säger Christian Forsberg.

Ny utbildning med fokus på ledarskap

Något annat som sätts på prov i kristider är ledarskapet. I höst startar Handelskraft därför utbildningen ”Modernt ledarskap”. En utbildning som riktar sig till ledare och blivande ledare.

– Utbildningen inom ledarskap har fokus på utmaningar vi ser idag och i framtiden. Det kan exempelvis handla om att förstå ledarskapets betydelse men också om att kunna planera för att göra förändringar som är anpassade utifrån olika förutsättningar. Det gäller att kunna ställa om allt snabbare för att hänga med i utvecklingen, säger Josefin Nilsson.

Våren 2021 hade Handelskraft drygt 300 individer inskrivna i projektet. Många verksamma inom detaljhandeln, men även närliggande områden som service- eller skönhetsbranschen har deltagit i projektet.

– Senaste månaderna har det tillkommit fler deltagare som vill ta del av utbildningarna vi ger. Det finns fortfarande utrymme för några till att delta- Lämna gärna en intresseanmälan via vår hemsida, säger Josefin Nilsson.

Intresseanmälan för att delta i Handelskraft 

Om projektet

Projekt Handelskraft ska med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden stärka kompetensen hos handelsanställda och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga handelsföretag.

Projektägare är Region Västernorrland som driver projektet tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och Handelskammaren Mittsverige.