Skip to main content
NyheterStartsida

#KompetensÖrnsköldsvik

By 6 april, 2023No Comments

#KompetensÖrnsköldsvik arrangerades på uppdrag av företagen i Örnsköldsvik och den utmanande situationen med kompetensförsörjning som kommer med den starka tillväxt företagen står i. Med utgångspunkt i den låga arbetslösheten och att få individer står till arbetsmarknadens förfogande, ställer det krav på enskilda företag att själva ha en tydlig strategi med sin kompetensförsörjning som går i linje med företagets övriga målsättningar.

I regionen erbjuds ett brett stöd i frågan, där olika insatser går att ta del av som företag och jacka i där behoven finns kopplat till sina strategier. Programmet fylldes till brädden av flertal av dessa insatser för att visa upp de stöd som finns, och hur vi tillsammans kan samarbeta med dessa utmaningar.

Att arbetsgivare behöver ha attraktiva arbetsgivarvarumärken för att attrahera, rekrytera och behålla kompetens är väl känt. Därför fick företagen på plats ta del av allt från hur viktigt det är att synas bland nästkommande generation på arbetsmarknaden, till hur de kan positionera sig som attraktiv framtida arbetsgivare samt vara med och påverka bilden av den bransch som representeras. Handelskammaren Mittsveriges projekt Kompetenskompassen erbjuder flertal möjligheter inom området.

– Idag är det avgörande för arbetsgivare att synas om de ska locka den framtida arbetskraften, detta kan exempelvis göras genom att erbjuda praktikplats eller ta emot elever på studiebesök, säger Felicia Pournasiri, Gruppchef/projektledare Kompetenskompassen.

När Olle Lidgren, Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten, tillsammans med Malin Wiklund, Devocy presenterade fördelarna med att använda Höga Kusten som platsvarumärket i arbetet för att attrahera och behålla medarbetare – presenterades medlemsföretaget Mondi som ett best practice på hur man kan jobba med platsvarumärket i dessa frågor. De har lyckats bra i sin rekrytering genom att använda Höga Kusten och platsens mervärde i sin kommunikation.

– Vi vet att Höga Kusten är ett känt varumärke i Sverige. Jag hoppas att fler företag använder varumärket Höga Kusten för attrahera ny kompetens och bli lika goda exempel som Mondi, säger Mia Karlsson, vd Höga Kusten Destinationsutveckling

Under lunchen gästades vi även av representanter från de två närliggande Universiteten, Umeå Universitet och Mittuniversitetet. Flera av företagen på plats fick till sig nyheter av möjligheter kring studentsamarbeten, som till mångt och mycket kan bli konkreta aktiviteter i närtid med en förhoppning att det också kan leda till framtida rekryteringar. Att Örnsköldsvik ligger mellan två universitet ger staden goda förutsättningar att kunna rekrytera universitetetskompetens med ett brett underlag.