Skip to main content
NyheterStartsida

Kompetenskompassen – en storsatsning på kompetensförsörjning i Västernorrland och Jämtland!

By 12 december, 2022december 13th, 2022No Comments

Europeiska socialfonden (ESF) beviljar 12 miljoner kronor till projektet Kompetenskompassen – en storsatsning på kompetensförsörjning i Västernorrland och Jämtland!

Strukturfondspartnerskapet beviljade på fredagens möte stöd till projektet ”Kompetenskompassen”. Finansieringen på över 12 miljoner kronor kommer från Europeiska socialfonden, ESF+ och är en väldigt viktig del av projektets budget på närmare 29 miljoner kronor under perioden 2023 – 2025.

Kompetensförsörjningen och arbetskraftsförsörjningen är en jätteutmaning i vår region och en fråga vi jobbar med dagligen. Projektet Kompetenskompassen ger oss en möjlighet att fortsätta att arbeta hela vägen från grundskolan till universitetet med syfte att skapa de bästa förutsättningarna för att företag i Västernorrlands och Jämtlands ska klara av att hitta rätt arbetskraft både på kort och lång sikt säger Maria Åberg, Regionchef och ansvarig för Kompetensförsörjning på Handelskammaren Mittsverige.

Förutom ESF har projektet fått brett stöd från regionala aktörer. Projektet stöttas av näringslivet, 14 av 15 kommuner i Västernorrlands och Jämtlands län samt bägge regionerna. Aktiviteterna i projektet kommer genomföras i samarbete med länets företag, skolor, Mittuniversitetet och branschorganisationer.

– Det breda stödet för projektet i bägge länen visar hur viktiga dessa frågor är för företagen i våra kommuner. Det är också viktigt att betona att aktiviteterna i projektet kommer genomföras på plats i alla de 14 medverkande kommunerna där vi möter de specifika behoven hos företag i varje enskild kommun säger Maria Åberg.

Projektet Kompetenskompassen finansieras av Europeiska unionen, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland samt medfinansierade kommuner Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Östersund kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Bergs kommun, Strömsunds kommun, Krokom kommun och Ragunda kommun.