Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Insändare: Handelskammaren: Staten måste ta sitt ansvar för att utveckla Botniabanan

By 3 september, 2020No Comments

Artikel i Allehanda / 1 september 2020

Nu har det gått tio år sedan Botniabanan invigdes. Med kunglig närvaro genomfördes vid invigningen ceremonier längs banan och förväntningarna på framtiden var stora, både vad gäller ökad persontrafik och ökade godstransporter. Botniabanans dubbla nytta var en viktig förutsättning för beslutet om byggandet.

Vi har tagit del av utvärderingen av resandet och kan bara uttrycka en stor tillfredsställelse över utvecklingen. Under de första tio åren har en bra bit över fem miljoner regionaltågresor genomförts av Norrtåg, därtill tillkommer resenärer från SJ och Nattåg. Under 2019 sattes ett nytt rekord på Botniabanan då 700 000 resor genomfördes, varav en majoritet på sträckan Örnsköldsvik-Umeå tur och retur. Resenärer på sträckan Umeå-Sundsvall svarar för över 50 procent av resorna. Utvecklingen av regionaltågresor har bidragit positivt till samspelet på regionens arbetsmarknad.

När det gäller godstrafiken har Botniabanan dessvärre inte motsvarat förväntningarna. Införandet av det nya signalsystemet ERTMS har gjort det svårt för operatörerna att utnyttja banans kapacitet. Med bakgrund i de omfattande investeringarna inom industrin i norra Sverige är det högst viktigt att staten nu tar det övergripande ansvaret. Det räcker inte med ambitiösa mål om hållbara transportsystem, staten måste också ta på sig ansvaret för att göra det möjligt att flytta över mer gods till järnvägen.

Från Handelskamrarnas sida ser vi det som mycket angeläget att staten, som i andra EU-länder, stöttar operatörerna när den nya signalutrustningen ska installeras. Dessutom måste kustjärnvägen byggas klart med dubbelspår söder om Sundsvall samt Norrbotniabanan.

Oliver Dogo

VD för Handelskammaren Mittsverige

Anders Hjalmarsson

VD för Västerbottens Handelskammare

Länk till artikeln!