Skip to main content
NyheterStartsida

Hur står det till med näringslivet i Mittsverige?

By 15 oktober, 2020No Comments

På bilden: Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Hur står det till med näringslivet i Mittsverige? Det är en fråga som jag och mina kollegor får dagligen, och den är inte helt lätt att svara på. Sedan den 12 mars har vi på Handelskammaren Mittsverige med hjälp av kommuner, regioner och andra näringslivsorganisationer genomfört fyra enkäter för att känna pulsen på företagen. Vi kan i svaren från den senaste enkäten tydligt se en förbättring på flera områden jämfört med våren 2020 som tyder pa? att fo?retagen ka?nner en ho?gre stabilitet a?n fo?r na?gra ma?nader sedan. Risken för både likviditetsproblem och konkurs har tydligt minskat efter sommaren. Orderböckerna är fyllda till ungefär 90% jämfört med ett normalår och betydligt fler företag tror att pandemin kommer att ha liten eller ingen påverkan på deras verksamhet på lång sikt. En stor positiv förändring i näringslivet har varit det sättet man har tagit sig an distansarbete och digitala lösningar. Det kan vi dra till vår fördel även för framtiden och därför kommer vi på Handelskammaren Mittsverige att under hösten och vintern göra en satsning på att höja kunskapsnivån hos våra medlemsföretag kring möjligheterna och utmaningarna med distansarbete. Sköter vi det på ett bra sätt så kan det bli en viktig konkurrensfördel för regionens näringsliv.