Skip to main content

Debattartikel

Framtidstro kan definieras på många olika sätt. Människans vilja att investera i framtiden genom att bygga bostäder, bilda familj, starta, driva och utveckla företag samt engagera sig i samhällsutvecklingen är bara några faktorer som kan ingå i den definitionen.

Region Jämtland Härjedalen har sedan långt tillbaka präglats av ett stort entreprenörskap. Om företagandet ute vid kusten har handlat om storföretag och exporterande industrier har region Jämtland Härjedalen haft ett mer varierat näringsliv med större industrier blandat med småföretag i olika branscher och en stark turistnäring.

Många av oss som bor här är engagerade i påverkansarbete för mer resurser till infrastruktur, fler utbildningsplatser på universitetet och för att skapa bättre förutsättningar för oss som bor och driver företag här, samt för de turister som besöker regionen.

Ett viktigt argument för framtida investeringar är just att det förmedlar en stark framtidstro. Därför gick vi under våren 2021, mitt i pandemins osäkra läge, ihop, näringslivet tillsammans med Regionen. Vi ställde frågan till en mängd privata och offentliga aktörer i regionen, hur deras tankar gick kring framtida investeringar de kommande tio åren. Även om vi i förväg visste att det fanns en hel del planerat så var vi ändå osäkra, just på grund av pandemin. Men resultatet, eller summeringen av de inspel som vi har fått runt om i hela länet visar tydligt att det finns en stark framtidstro i Jämtland Härjedalen. De planerade investeringarna uppgår till över 47 miljarder kronor. Det handlar om investeringar i bostäder, nya fabriker, infrastruktur med mera.

Under dessa tio år kommer det att ske investeringar för ca 1000 miljarder kronor i norra Sverige. De handlar främst om tre stora projekt i Norr- och Västerbotten men kartläggningen visar med all tydlighet att Jämtland Härjedalen bidrar starkt till den positiva utvecklingen vi ser i norr.

Ett exempel är Octowood i Kälarne som levererar miljöanpassade el- och telestolpar, de planerar att investera 55 miljoner i sitt företag.

Det är bara en av alla investeringar som går att se i sammanställningen som bygger på ett axplock av investeringar på över tio miljoner kronor. Vi är dock övertygade om att det finns fler bland Jämtland Härjedalens 22 000 företag som planerar eller redan genomför både stora och små investeringar.

Vi vill att listan över investeringar ska växa och därför hoppas vi att så många som möjligt av er ute i länet som inte haft möjlighet att komma med inspel kommer att höra av er så att listan kan fyllas på ytterligare.

Stora miljardinvesteringar är såklart fantastiskt och får mycket medial uppmärksamhet men vi vet att det finns fler företag som väljer att investera mitt i en pandemi, och det är ett tydligt tecken på framtidstro.

Därför är det spännande att se vad som står för dörren. Den 29 september lyfts restriktionerna, det kan bli ytterligare en accelerator för oss alla, men inte minst de företagare som har genomgått och fortfarande genomgår en prövning som aldrig förr.

Elise Ryder Wikén (M) regionråd, Region Jämtland Härjedalen

Oliver Dogo, VD, Handelskammaren Mittsverige

Fredrik Blom, Manager, Business Region Midsweden

Se alla framtida investeringar här!