Så expanderar du din verksamhet!

Tillståndsinformation

Funderar du på att bygga ut din verksamhet och behöver veta mer? Då är detta seminarium perfekt för dig!

Handelskammaren Mittsverige och Örnsköldsviks Industrigrupp arrangerar tillsammans med Örnsköldsviks kommun detta tillfälle för dig som företagare att få veta mer vad som gäller kring utbyggnad av din verksamhet.

För att få en snabb och smidig process vid utbyggnation av ditt företag så underlättar det om man känner till alla steg som kan vara aktuella vid ansökan. Hur kan du som företagare förbereda dig i tid och vem kan hjälpa dig?

 

Representanter från Örnsköldsviks kommun berättar om:

· Vem kontaktar jag och vilken hjälp kan jag få av Örnsköldsviks kommun?

· Hur går en bygglovsprocess till?

· Behöver jag göra en miljöprövning?

· Företagslotsen

 

Representanter från Örnsköldsviks kommun

Patrik Johansson – Chef Bygg och Miljö

Åsa Pettersson – Chef Byggenheten

Patrik Svensson – Chef Miljöenheten

Matthias Persson – Chef Lantmäteriet

Vanja Östman – Tf. chef Mark och Plan

Karin Orav – Näringslivsutvecklare

Datum: 3 oktober

Tid: 13.00 - 15.00

Plats: Örnsköldsviks Industrigrupp, våning 7 arken

Kostnadsfritt deltagande

Anmälan görs till: anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

[ssba-buttons]