Näringslivsparlamentet

Näringslivsparlamentet 2020!

Den 12 mars 2020 är Näringslivsparlamentet tillbaka! En unik möjlighet för regionens företag och politiker att mötas och diskutera möjligheter och utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, hållbarhet, infrastruktur och digitalisering. 

 

Vad är Näringslivsparlamentet?

Konceptet som startades redan 2018 i Västernorrland återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätt sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

 

Så går det till:

Steg 1

Under Näringslivsparlamentet behandlas fyra fokusområden.Varje fokusområde inleds med en beskrivning av området ur ett regionalt perspektiv för att ge underlag till och sätta fart på diskussionen och frågeställningarna.

Steg 2

Företagsrepresentanterna representerade i parlamentet får möjlighet att ställa frågor till de utsedda politikerna eller tjänstepersonerna.

Steg 3

Företagsrepresentanterna får möjlighet att rösta om fem på förhand bestämda frågeställningar inom varje fokusområde.

Steg 4

Den ansvarige politikern eller tjänstepersonen inom varje fokusområde får svara på de framröstade frågeställningarna och ge sin syn på utmaningar och möjligheter inom fokusområdet.

Varför ska du vara med?

Näringslivsparlamentet utgör en unik möjlighet för företag att ha en direkt dialog med politiska företrädare och dessa får i sin tur en direkt återkoppling på regionens politik.

Datum: 12 mars

Tid: 11:00 - 17:00

Plats: OSD, Folkets hus

Gör din intresseanmälan att delta redan nu!

Anmäl dig här!
[ssba-buttons]