Näringslivsparlamentet Jämtland/Härjedalen 2023!

Region Jämtland/Härjedalen och Handelskammaren Mittsverige arrangerar för tredje gången i regionen Näringslivsparlamentet den 25 oktober 2023.

Datum: 25 oktober

Tid: 09.30-15.00

Plats: Arctura, ÖSK-Vägen 13 Östersund

Kostnadsfritt deltagande!

Anmäl dig här!

Men vad är då ett näringslivsparlament? Och vad ska det vara bra för?

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen i frågor som är avgörande för företagens framtida tillväxt.

Under Näringslivsparlamentet behandlas fyra fokusområden. Varje fokusområde inleds med en beskrivning av området ur ett regionalt perspektiv för att ge underlag till, och sätta fart på diskussionen och frågeställningarna.

Årets fokusområden är: Hållbarhet, Infrastruktur, Digitalisering och Kompetensförsörjning.

Läs mer om Näringslivsparlamentet här!
[ssba-buttons]