Näringslivsparlamentet 2021 Jämtland/Härjedalen

Datum: 28 april

Tid: 08.30 - 13.00

Träffen genomförs digitalt via zoom

Se direktsändningen i vår Youtubekanal

Region Jämtland/Härjedalen och Handelskammaren Mittsverige anordnar för första gången ett Näringslivsparlament i Östersund den 28 april 2021.

Men vad är då ett näringslivsparlament? Och vad ska det vara bra för?

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Under Näringslivsparlamentet behandlas fyra fokusområden. Varje fokusområde inleds med en beskrivning av området ur ett regionalt perspektiv för att ge underlag till och sätta fart på diskussionen och frågeställningarna.

Årets fokusområden är: Infrastruktur, Kompetensförsörjning, Digitalisering och Hållbarhet

Mer info finns på: www.naringslivsparlamentet.se!
Gå till naringslivsparlamentet.se
[ssba-buttons]