Näringslivsfrukost

Innovationskraft i Västernorrland

– Hur fortsätter vi bygga hållbar tillväxt i länet?

Den 14 mars är det dags för Näringslivsfrukost på Clarion Hotel i Sundsvall. Under morgonen kommer vi att samtala med fyra medarbetare vid Mittuniversitetet som alla på sitt sätt bidrar till ett hållbart Västernorrland.

Varmt välkommen att nätverka och inspireras!

Datum: 14 mars

Tid: 07.30-09.00

Plats: Clarion Hotel Sundsvall

Pris: 100 kronor, betalas på plats

Anmäl dig här!

Program:

Innovationskraft i siffror

Inledningsvis får vi en kort betraktelse av innovationsrådgivare Karolina Rosdahl som speglar innovationskraften i siffror.

Student Innovation Mid Sweden

Magnus Eriksson har under många år ansvarat för den populära kursen Student Innovation Mid Sweden där sistaårsstudenter i grupp föreslår och utvecklar en idé åt ett företag i Västernorrlands näringsliv. Kursens uppbyggnad och innehåll attraherar såväl utbytesstudenter inom Erasmus utbytesprogram, Miuns studenter och omgivande näringsliv.

Mittuniversitetets Internship

Kajsa Fridell projektledare Mittuniversitetets Internship Program. Hon berättar hur värdefulla kontakter och relationer skapas mellan akademi och näringsliv. Tillsammans formas ett starkt nätverk för att hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

 

Systeminnovation och Internationalisering

Karin Nygård Skalman är senior forskningsrådgivare inom områdena systeminnovation, europeisk samverkan, klusterbildning och forskningsstöd. Hon delar med sig vilka samverkansarenor som pågår just nu mellan akademi och näringsliv samt vad som förbereds inför en starkare och hållbarare framtid i det internationella perspektivet.

 

Mittuniversitetets Innovation och Nyttiggörande

Sten Wigert, senior innovationsrådgivare vid Mittuniversitetets Innovationskontor, Miun Innovation. Studenter, forskare och personal håller många nycklar till en hållbar och innovativ framtid. Idéskapandet vid universitetet startar utvecklingsprocesser som leder till lösningar som nyttiggörs i samhället.

Arrangörer

[ssba-buttons]