Logistikdag Mitt

Logistikdag Mitt 2021

Årets tema: Är infrastrukturen ett medel för tillväxt eller en effekt av den?

Logistikdag Mitt 2021 fokuserar på hur det står till med resursfördelningen i Sverige, med särskilt fokus på investeringar i infrastruktur. I vår region är behovet stort både vad gäller underhåll och investeringar oavsett vilket transportsätt vi väljer att titta på. Vi ser en stark framtidstro i norra Sverige och återkommande besked om nya investeringar. Därav årets tema: Är infrastrukturen ett medel för tillväxt eller en effekt av den?

Programmet uppdateras löpande.

Dagens program:

Datum: 11 november

Tid: 08.15 - 16.15

Plats: Clarion Hotell Sundsvall

Medlemmar i Handelskammaren eller Byggföretagen: 1195:- kr exkl. moms

Övriga: 1495:- kr exkl. moms

Till anmälan!

Inledning kommunalråden

Bosse Svensson, Östersund och Bodil Hansson, Sundsvall pratar om vikten av en fungerande infrastruktur.

”Ge oss tillstånd att bygga Sverige hållbart!”

Catharina Elmsäter Svärd, VD Byggföretagen Sverige

Catharina Elmsäter-Svärd

Catharina Elmsäter-Svärd är VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Organisationen samlar drygt 3600 medlemsföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Hon kommer under dagen att prata under rubriken ”Ge oss tillstånd att bygga Sverige hållbart!”.

Striden om statens infrastrukturbudget – finns det tydliga vinnare och förlorare?

Riksdagen har avsatt 800 miljarder – hur ska pengarna fördelas? Vilka är knäckfrågorna? Vilka nya omvärldsfaktorer påverkar beslutet? Blir norra Sverige vinnare eller förlorare?

– Lars Nilsson seniorkonsult tidigare miljödirektör på Trafikverket, forskare samt politiskt sakkunnig på Kommunikationsdepartementet.

Långsiktig kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen

– Hans Celander, Avdelningschef kompetensförsörjning Trafikverket
– Gölin Forsberg, Kompetenschef, Strukton 

Hela kungariket och halva pengarna – granskningen av de tre senaste långtidsplanerna för infrastruktur

– Stephan Müchler, Sydsvenska Handelskammaren

Stephan Müchler

Stephan presenterar rapporten ”Hela kungariket och halva pengarna” en analys över de 3 senaste nationella planerna och hur resursfördelningen ser ut över landet.

Infrastruktur för ett konkurrenskraftigt näringsliv

Trafikverkets GD Lena Erixon, (Deltar digitalt)

Är infrastruktur ett medel för tillväxt eller en effekt av den?

– Jenni Ranhagen, VD Näringslivets transportråd
– Stephan Müchler, Sydsvenska Handelskammaren
– Saila Quicklund, riksdagsledamot (Deltar digitalt)
– Jasenko Omanovic (Deltar digitalt)

Därför valde vi Östersund!

– Martin Daniels, Chief Innovation Officer Synsam Group (Deltar digitalt)

Martin Daniels

Martin kommer att prata om Synsams etablering och lyfta tankar kring viktiga komponenter såsom infrastruktur kopplat till deras etableringsbeslut i Östersund.

Omvärlden förändras – hur påverkar det Sverige?

Under de senaste trettio åren har stora förändringar skett i världens handelsmönster. Det har stärkt Östersjöns position, och Östersjökusten har blivit allt mer central. Vad krävs för att ta vara på den potential som dessa förändringar skapar?  Presentation av en studie som visar hur näringslivets transportkostnader kommer att halveras – om staten satsar på att bygga ut kapacitetsstarka och klimatsmarta järnvägsstråk längs Norrlandskusten med goda kopplingar till hamnarna och tvärstråken.
– Henrik Fuchs, Strateg, Region Västernorrland

På vilket sätt är samarbetet Botniska korridoren viktigt?

– En aktiv samverkan mellan de sju nordligaste regionerna har gett stora avtryck både nationellt, men också på EU-nivå. Under senare år både Sverige och EU gått Botniska korridoren till mötes i flera viktiga frågor. Stomnätkorridoren har förlängts och möjligheterna till medfinansiering från EU har utvidgats kraftigt. Hur har detta gått till?
– Joakim Berg, Projektledare samarbetet Botniska korridoren

Exemplet Nya Ostkustbanan: Kortare restider – nyckel till fler jobb och bättre kompetensförsörjning!

– Sundsvalls lokala arbetsmarknad består av idag av Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge. Den lokala arbetsmarknaden har inte vuxit sedan 2006, samtidigt som den genomsnittliga tillgängligheten ökat med 20 procent i övriga Sverige. Vad beror det på? Hur skulle de kortare restider påverka tillgången till jobb? På vilket sätt skulle branschbredden utvecklas och tillgången till yrkesutbildning förbättras?
– Ingela Bendrot, VD för Nya Ostkustbanan AB

Samarbetspartners

[ssba-buttons]